Binnen onze vereniging draait het om een gezond en plezierig leven. We zetten in op preventie van tegenslag en schade en drukken dat ook uit in onze maatschappelijke bijdragen in de vorm van sponsoring van initiatieven die meer bewegen, sporten, culturele en maatschappelijke activiteiten stimuleren en organiseren.

Supporter van Sport
Als Supporter van Sport vindt Univé sporten en bewegen belangrijk. Univé is daarom jaarlijks partner van meer dan 250 lokale, regionale en landelijke sportevenementen en -initiatieven. Als Supporter van Sport laat Univé zien wat er in het hart van de sportsamenleving speelt. Van topsport tot breedtesport, van verenigingen tot evenementen: Univé biedt een relevante bijdrage en is op die manier altijd dichtbij, betrokken en persoonlijk.

Culturele en maatschappelijke sponsoring: Univé Buurtfonds
Voor sponsoring anders dan sportsponsoring heeft Univé Noord-Nederland het Buurtfonds opgericht. Bij dit Buurtfonds kunnen verzoeken worden ingediend met een cultureel of maatschappelijk karakter. Dit kunnen bijvoorbeeld verzoeken van muziekverenigingen zijn, maar ook van de lokale kaartclub.

Voorwaarden en aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor sponsoring dient je aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden. Vervolgens dien je een digitaal sponsoraanvraagformulier in te vullen.