We zijn een regionale coöperatieve vereniging die diep geworteld is in de lokale gemeenschap.

Binnen de vereniging streven we naar het gevoel van zekerheid, naar een wereld waarin we gezond en plezierig kunnen wonen, werken, ondernemen en leven.

Dat doen we door:
  • in te zetten op samen leren tegenspoed voorkomen, gevolgen beperken en de rest gewoon goed verzekeren
  • het stimuleren van de inzet van deskundigheid en ondersteunen activiteiten van leden en partners uit onze eigen regio
Denk daarbij aan:
  • het ontwikkelen, uitwisselen en toepassen van kennis die bijdraagt aan het welzijn, de veiligheid en verduurzaming van de lokale samenleving
  • sponsoring van sporten en bewegen, culturele en maatschappelijke lokale activiteiten
We werken samen, spreken dezelfde taal, weten wat er speelt of welke behoefte er is en laten met elkaar onze regionale kracht zien.