Het bestuur van elke vereniging heeft verantwoording af te leggen aan de leden. Om de invloed van de leden te bevorderen wordt namens de leden een ledenraad benoemd.

In de regionale coöperaties vormen de ledenraden een belangrijke schakel tussen de leden en de organisaties. Ze zijn het zichtbare bewijs van de ledeninvloed op de koers van de organisaties.

Voor ons als leden zijn onze vertegenwoordigers, de afzonderlijke ledenraadsleden, zichtbaar aanwezig bij lokale en regionale activiteiten van de Regionale Univé’s. De ledenraden staan open voor berichten en signalen van ons als afzonderlijke leden en zijn via de bedrijven bereikbaar.

De ledenraden benoemen de bestuurders en de interne toezichthouders van de organisaties. Deze bestuurders en toezichthouders krijgen met deze benoeming impliciet het mandaat om mede namens de leden leiding te geven aan, en toezicht te houden op de organisaties.

Bewaken van winstbestemming
Ook bewaken de ledenraden namens de leden de winstbestemming. Financiële middelen zullen uitsluitend worden uitgekeerd aan de leden of aan maatschappelijke initiatieven die passen bij de strategie van de organisaties.

Bijvoorbeeld via de Stichting Univé Buurtfonds en vergelijkbare regionale fondsen. Ten slotte bewaken de ledenraden het zorgvuldig gebruik van de gegevens van de leden en het ethisch gebruik van onze data.

Waar staat het lidmaatschap voor? >>