Voor het opvangen van de risico’s in het leven, individueel en gemeenschappelijk, hebben we elkaar nodig. Samen bouwen we aan gevoel van zekerheid. Dat betekent dat we individuele en gemeenschappelijk risico’s in kaart brengen en dat we ellende, die iedereen kan tegenkomen, samen opvangen.

Omdat het veelal gaat over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld onze gezondheid, ons huis of persoonlijke bezittingen, is een puur winst-gedreven organisatievorm voor ons niet logisch.

Vanuit de gedachte ‘samen kunnen we alles aan’ hebben we ons verenigd in coöperatieve verenigingen. Saamhorigheid, solidariteit en assertiviteit zijn belangrijke voorwaarden en daarmee onze basiscompetenties om invulling te geven aan onze gemeenschappelijke behoefte van zekerheid.

Onze gemeenschappelijke behoefte als leden van coöperatieve verenigingen is het uitgangspunt en de basis voor de dienstverlening en het verdienmodel van de bedrijven van elke Univé coöperatie.

Waarom is de lokale gemeenschap de basis? >>