Onze gemeenschappelijke drijfveer is ons streven naar het gevoel van zekerheid. Dit betekent concreet dat we streven naar een wereld waarin we plezierig en veilig kunnen wonen, werken, ondernemen en leven.

Zekerheid is voor ons opgebouwd uit de volgende componenten:
 • Een goede gezondheid, fit zijn en welzijn.
 • Een prettig huis en een leuke woonomgeving.
 • Werk, een inkomen en financiële rust.
 • Relaties, met onze partner, ons gezin, onze familie, buren en vrienden.
 • Nuttig bezig zijn, erkenning en waardering.
 • Zelfontwikkeling en zingeving.

Waarom lukt dat niet altijd?
Ons ideale beeld van zekerheid loopt regelmatig gevaar door ons eigen handelen en door invloeden van buitenaf. Deze verstoringen kunnen iedereen overkomen, we hebben er niet altijd zelf invloed op. Ook leven we in een tijd waarin we te maken krijgen met nieuwe of grotere risico’s.

Tegenslagen die invloed hebben op zekerheid zijn:
 • Ziekte, een ongeluk of overlijden.
 • Inbraak, brand of een aardbeving.
 • Strijd, ruzie, misbruik of wantrouwen.
 • Ontslag, faillissement, geldgebrek of te veel verplichtingen/lasten.
 • Een verkeerde keuze of beslissing, of onvoldoende informatie.
 • Stress, halsstarrigheid, passiviteit, sociale druk of tijdsdruk.
 • Onvoorziene incidenten, weer/het klimaat of pech.

Wat kunnen we hier aan doen? >>