Univé Het Groene Hart is een regionale Coöperatie die diep geworteld is in de lokale gemeenschap en deel uitmaakt van een sterk landelijke samenwerkingsverband, een groep van coöperaties met elk een vereniging en bedrijf.

Wij, de leden van deze coöperatieve verenigingen, zijn: particuliere huishoudens (alleenstaanden, duo’s en gezinnen) en ondernemers, vooral uit de klein-zakelijke markt, waaronder veel zzp’ers, kleine familiebedrijven en ondernemers die werkzaam zijn in de agrarische sector.

We delen onze waarden, inzichten en behoeften. Deze vormen de uitgangpunten voor onze ledenorganisatie en diensten.

  • We hechten aan eerlijkheid, sociale waarden en hebben oprechte interesse in elkaar.
  • We vinden dat mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben, maar ook dat je naar elkaar moet omzien.
  • We ervaren dat door veel ontwikkelingen in de maatschappij, zoals schaalvergroting, regelgeving, druk op de gezondheidszorg, klimaatverandering en cybercrime, de risico’s die we lopen met ons huis, gezondheid, baan of bedrijf daadwerkelijk kunnen toenemen.
  • We realiseren ons dat het belangrijk is om zaken goed te verzekeren, maar dat het nog belangrijker is om ellende en leed te voorkomen of te beperken.

Wat willen we hiermee bereiken? >>