Als lid van de Coöperatie Univé Noord-Nederland U.A. heb je invloed op het te voeren beleid van ons verzekeringsbedrijf: Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. Dit gaat via de ledenraad.

De ledenraad van Univé Noord-Nederland bestaat uit 25 leden uit ons hele werkgebied. Zij vertegenwoordigen alle leden en hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze overleggen gaan bijvoorbeeld over de rol van Univé Noord-Nederland in de regio, het beleid en actuele ontwikkelingen.

Ledenraad denkt en beslist mee
Ook zijn ledenraadsleden betrokken bij verschillende activiteiten. De ledenraad geeft ons de kans de behoeften van onze leden goed te leren kennen en met hen in gesprek te gaan over tal van onderwerpen en zaken. Zo maken we samen Univé Noord-Nederland en de regio beter en mooier. Dit onderscheidt ons van veel andere verzekeringsmaatschappijen en adviseurs.

Activiteiten en verantwoordelijkheden
De ledenraad heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden, zoals:
  • Het benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
  • Het beslissen over de vaststelling van de jaarrekening en winstbestemming;
  • Het beslissen over de goedkeuring van en de decharge over het gevoerde bestuur en het toezicht daarop;
  • Het vaststellen van de statuten;
  • Het vaststellen van de vergoeding van de commissarissen;
  • Het vaststellen van het eigen rooster van aftreden en de eigen vergoedingen.


Ledenraadsleden

  Wim Berghuis  Stad Groningen
  Febe Bolman  Assen
  Marco Brinkman  Meppel - Zuidwolde
  Henk Eisen  Hogeland
  Jacco Fluks  Assen
  Willemijn Froentjes - Cordes  Stad Groningen
  Johan Hamming  Stad Groningen
  Monica van Heerde  Stad Groningen
  John Hollemans  Zuidlaren
  Fede Knijpstra  Stad Groningen
  Onno Koopmans  Westerkwartier
  Jannie Kuiper - Tonnis de Graaf  Noordenveld
  Wendy Lemstra  Meppel - Zuidwolde
  Gerda Omta - Arkema  Hogeland
  Gerard van Pijkeren  Hogeland
  Jaap Pilon  Appingedam
  René Post  Assen
  Mark Postema  Westerkwartier
  Rolf Rozema  Westerkwartier
  Herbert Schouten  Hogeland
  Nathalie Schouten - Boekhorst  Hogeland
  Louwy Snippe  Assen
  Jan van der Velde  Wolvega - Steenwijk
  Jan Wolthuis  Hogeland