En laten we aan iedereen zien wat verzekeren daadwerkelijk voor jezelf en de samenleving betekent.

Univé Noord-Nederland is een regionale coöperatieve vereniging die diep geworteld is in de lokale gemeenschap en deel uitmaakt van een sterk landelijke samenwerkingsverband.

Onze leden zijn particuliere huishoudens, verenigingen/ stichtingen en ondernemers waaronder veel zzp-ers, kleine familiebedrijven en ondernemers die werkzaam zijn in de agrarische sector.

Binnen de vereniging streven we naar het gevoel van zekerheid, naar een wereld waarin we gezond en plezierig kunnen wonen, werken, ondernemen en leven.

Niemand kan zekerheid claimen. Met elkaar kunnen we er wel aan werken door vooral in te zetten op samen leren tegenspoed voorkomen, gevolgen beperken en de rest gewoon goed te verzekeren.

Onze solidariteit, saamhorigheid en proactief handelen zijn hierbij belangrijke voorwaarden en daarmee onze basis competenties om invulling te geven aan deze gemeenschappelijke behoefte van zekerheid en een veilig vangnet, vertrouwd en in de buurt.

Samen krijgen we zaken voor elkaar en we hebben daarbij geen winstdoelstelling. De ledenraad bewaakt dat positieve resultaten terugvloeien in de vorm van uitkeringen, premiekortingen en steeds betere producten en diensten.

We varen op een menselijke kompas en hechten aan persoonlijk contact, menselijke maat en eenvoud. Onze adviseurs maken een belangrijk deel uit van de dienstverlening. We zijn letterlijk dichtbij. Met winkels op bereisbare afstand. Dat zorgt voor zichtbaarheid, lokale verankering en vertrouwen. En voor wie hun zaken graag online willen regelen, voorzien we daar natuurlijk in.

Ook wij zijn gewoon van hier, willen mensen verbinden en in contact blijven. Dan weten we wat er speelt en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Onze leden hebben toegang tot producten en diensten om risico’s te voorkomen, schade te beperken en uiteraard schade die niet te voorkomen of beperken is, te verzekeren.

En ze krijgen hulp voor situaties die niet te verzekeren zijn. Dat kan afkomstig zijn van professionals binnen het netwerk van coöperaties, maar ook van partners en andere verzekerden; de leden van Univé.

Dit is de wederkerigheid, op vrijwillige basis die ons lidmaatschap van de coöperatie inhoud geeft en waarom je samen het verschil maakt.

We laten aan iedereen zien wat verzekeren daadwerkelijk voor jezelf, je naasten en de samenleving betekent. Juist in een tijd van veel en continue verandering.