Een goed Huis, een fijne buurt of woonplaats is voor iedereen de plek waar je graag weer thuiskomt. Waar de deur voor een ander open staat, wanneer jij dat wil. Plezierig wonen is ons allemaal heel wat waard.

Het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend gerealiseerd en voor iedereen anders. Hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe waarborg je dit woonplezier bijvoorbeeld tegen brand, noodweer, criminaliteit en meer?

Onder alle denkbare woonomstandigheden is niets volledig zonder gevaar.
je kunt allerlei acties ondernemen om een berekende vorm van veiligheid te bereiken, echter deze biedt nog geen garantie op het gevoel van veiligheid.

Acute schades als gevolg van storm, brand of criminaliteit hebben een enorme impact op uw welzijn wanneer u dit overkomt. De gevolgen
van zo'n ervaring kunnen een langdurig effect op je hebben. Vanuit een geprepareerd veilig huis en in verbondenheid met anderen ben je beter bestand tegen onveiligheid.

Is je huis voldoende geprepareerd, of kan het nog beter? Ben je zelf voldoende voorbereid? Heb je voldoende plezier met anderen in uw buurt? Staat je huis voldoende open?

Univé vindt je leef- en woonplezier samen met anderen in uw eigen buurt de belangrijkste basis voor uw veiligheid.

Een nieuw perspectief op wonen en veiligheid waarborgen, samen preventie realiseren door sociale cohesie dichtbij.