De rookmelderplicht gaat bijna in! Vanaf 1 juli moet in elk huis op iedere verdieping minstens één rookmelder hangen. Een groot deel van de Nederlanders is daar inmiddels op voorbereid, maar 1 op de 3 Nederlanders heeft nog geen of niet genoeg rookmelders hangen. Met zogenoemde Demo’s in de Buurt wijzen Univé Noord-Nederland en de veiligheidsregio’s op het belang van rookmelders.

Rookmelders redden levens en kunnen veel zogenoemde fatale branden – waarbij iemand om het leven komt - voorkomen. “De meeste slachtoffers van een brand komen om het leven door het inademen van rook en niet door de brand zelf. Als je slaapt, slaapt je neus namelijk ook. Een rookmelder waarschuwt met een harde piep. Gelukkig werken de oren ’s nachts wel”, vertelt Carry Seidel van Veiligheidsregio Drenthe. 

30 procent van de Nederlanders nog niet klaar voor verplichting
Uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlanders nog niet volledig is toegerust op de rookmelderplicht. Ook geeft maar liefst 19 procent van de respondenten aan geen rookmelder in huis te hebben. 1 op de 10 Nederlanders heeft wel een rookmelder in huis, maar geeft aan dat die niet werkt of niet (op de juiste manier) is geplaatst.

80 procent is voorstander
Hoewel een goed werkende rookmelder nog aan een flink aantal plafonds ontbreekt, is het draagvlak voor de rookmelderplicht groot. Van slechts 4 procent van de Nederlanders had het verplichten van de rookmelder niet gehoeven, maar meer dan 80 procent is uitgesproken voorstander van het besluit. Sterker nog, bijna 7 van de 10 Nederlanders zouden het zelfs toejuichen als de overheid nog meer brandpreventie- en voorzorgsmaatregelen wettelijk zou verplichten.

Handhaving
Hoewel het om een verplichting gaat, zal er niet intensief gecontroleerd worden. “Het is eigen verantwoordelijk”, legt Seidel uit. “Je doet dit voor jezelf en voor je dierbaren. Rookmelders helpen erger voorkomen. Daarbij gaat het over meer dan schade, het gaat over het redden van levens.”

Demo in de Buurt
Al bijna een jaar reist Univé Noord-Nederland met medewerking van de veiligheidsregio’s door het Noorden om inwoners op de komende verplichting en vooral het belang van rookmelders te wijzen. Daarvoor organiseert de verzekeraar zogenoemde Demo’s in de Buurt. Tijdens een Demo in de Buurt zijn er spectaculaire brandweerdemonstraties en is er een veiligheidsmarkt waar bezoekers meer te weten komen over veilig en zorgeloos wonen.

Ruim 1300 huizen brandveiliger gemaakt
Tijdens een Demo in de Buurt hangen medewerkers van Univé Noord-Nederland en vrijwilligers van de veiligheidsregio’s en brandweer gratis gekoppelde rookmelders op bij een groep geselecteerde oudere leden in een dorp of stad. Na 14 Demo’s – woensdag 29 juni vindt de vijftiende en laatste Demo in de Buurt plaats op het Kerkplein in Meppel – zijn er zo meer dan duizend woningen brandveiliger gemaakt. Daarnaast zijn er op de veiligheidsmarkt en in de winkels nog honderden rookmelders verkocht. Op de markt kunnen leden en bezoekers namelijk met korting rookmelders aanschaffen.

Voorkomen en beperken risico’s
Met de Demo’s in de Buurt wil Univé Noord-Nederland leden en niet-leden wijzen op het belang en de verplichting van rookmelders in huis. Univé zet zich namelijk actief in voor het voorkomen en beperken van risico's. "Hoe eerder een brand ontdekt wordt, hoe eerder de brandweer in actie kan komen", licht Jan Dijkstra – bestuurder bij Univé Noord-Nederland -  toe. "Rookmelders kunnen niet alleen verdere schade voorkomen, ze redden – nog veel belangrijker – ook levens. Juist die fatale branden waarbij iemand het leven laat willen we voorkomen."