We hebben behoefte aan persoonlijk contact binnen wijken, buurten en dorpen: binnen de groepen en gemeenschappen die lokaal geconfronteerd worden met collectieve ellende of de bedreiging van ellende.

Als coöperatieve vereniging brengen we mensen bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over plezierig en veilig wonen, werken, leven en om ideeën én voorstellen te bespreken om samen de leefbaarheid te verbeteren.

Deze openbare lokale activiteiten en ontmoetingen van leden, partners en medewerkers dragen bij aan het ontstaan en ervaren van sociale cohesie in onze nabijheid. Als individu zijn we zelfstandig onderdeel van een netwerk, waar we als mens en ervaringsdeskundige (h)erkend worden, ons veilig kunnen voelen en niet alleen staan. Samen staan we sterker.

Wat verwachten we van de organisatie? >>