Bij het Univé Buurtfonds staat de ondersteuning van lokale maatschappelijke en culturele initiatieven centraal die:
  • mensen stimuleren of begeleiden om zelf sociaal actief te blijven
  • nabuurschap ontwikkelen en verduurzamen
  • het welzijn van anderen in de nabije omgeving kan helpen verbeteren
  • gericht zijn op een inclusieve lokale samenleving, waar iedereen mee kan doen, ook als er beperkingen zijn
Voorbeelden zijn zeer divers; van een kaartclub, muziek- of buurtvereniging en steunpunt voor mantelzorgers tot fietsmaatje van mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen en een EHBO cursus voor ouders van jonge kinderen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit Univé Buurtfonds dient je aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden >>.

We vragen je aanvraag online te doen:Na de beoordeling ontvang je een terugkoppeling van ons.