Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Univé Buurtfonds of Supporter van Sport dient je aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden
Univé Noord-Nederland ondersteunt geen:
 • activiteiten met politieke, religieuze of commerciële doelstellingen
 • activiteiten met onnodige milieubelasting
 • individuele personen
 • projecten met een langere looptijd dan drie jaar
 • sporten en evenementen met een hoog risicogehalte.
 • goede doelen
 • internationale activiteiten
 • dorpsfeesten en festivals
 • studentenactiviteiten
 • scholen
 • serviceclub (bijv. Lions, Rotary)
 • Geen omroepen
 • Dierenshows/Tentoonstellingen
Voor de te ondersteunen activiteit of vereniging geldt het volgende:
 • Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Vereniging is gevestigd in het werkgebied van Univé Noord-Nederland
 • Vereniging heeft meer dan 25 leden
 • Activiteiten zijn niet in strijd met de openbare orde, goede zeden of de wet
 • Steunverzoeken sport worden 1x per maand behandeld
 • Steunverzoeken cultuur maatschappelijk worden 1x per kwartaal behandeld
 • Dien je aanvraag tijdig in
 • Ondersteuning loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.
 • Steunaanvragen worden niet automatisch verlengd. Je dient dus per jaar een nieuw verzoek in te dienen.
 • Invulling van tegenprestaties kan middels een natura of maatschappelijke invulling. Wij zijn geen voorstander van advertenties, shirtreclame of reclameborden. Bij invulling in natura kun je denken aan: het verzorgen van een optreden, het verzorgen van een presentatie, het beschikbaar stellen van uw accommodatie, het meewerken aan een Univé sportevenement of het inzetten van het Univé uitleenpakket.
 • Vereniging dient een nota in voor het steunbedrag. Op de nota dienen de tegenprestaties te worden vermeld.
 • Vereniging stuurt foto’s en verslag van de sponsoractiviteit.

We vragen je aanvraag online te doen:Na de beoordeling ontvang je een terugkoppeling van ons.