De digitale mogelijkheden brengen veel mensen plezier als basis voor ontspanning en ontwikkeling. En het is steeds meer een sleutel voor verbinding tussen mensen. Maar hoe zorg je als moeder dat je kind online veilig is en blijft? Hoe help je hem of haar een bewuste en vaardige gebruiker te worden van online media?

Hierover ging Maja Dijkstra, jongerenwerker bij Stichting Welzijn en Dienstverlening het gesprek aan met 27 dames. Twee van hen hadden ook hun dochter meegenomen om samen meer te leren over social media gebruik en hoe hiermee om te gaan.  

Maja opende het gesprek met een vraag van een jongere of mensen zonder smartphone zich niet vervelen? Wat doe je wanneer je geen mobiele telefoon hebt, is het leven dan niet saai? Een deelnemer gaf aan: “Ik heb wel een mobiel, maar gebruik hem zelden, toch verveel ik me niet! Een moeder geeft aan dat haar kinderen die opgroeien met alle digitale middelen toch minder buitenspelen en veel gamen. Het is lastig om de kinderen te leren dat je ook plezier kunt maken zonder internet.

Toch blijkt dat jongeren niet alleen bezig zijn met digitale middelen, ook een potje monopolie blijft leuk en gezellig om te doen, zo ervaren meerdere deelnemers in de praktijk. Ook zijn kinderen erg geïnteresseerd in wat ouders “vroeger” deden qua vrijetijdsbesteding. Hier ligt dus ook een rol voor de ouders om hun kinderen te inspireren om leuke dingen te ondernemen.

Daarna werd uitleg gegeven over welke internetapplicaties er zijn en hoeveel de deelneemsters er kenden. Gemiddeld kennen de dames 7 applicaties zoals facebook, instagram, skype, google, whats app, Spotify en Pokemon Go. Van de laatste vonden veel deelneemsters dat dat spel in ieder geval er vorige zomer voor heeft gezorgd dat kinderen in grote getale weer naar buiten gingen en ervaarden dit als een positieve digitale ontwikkeling.

Daarnaast werd Skype genoemd als waardevol medium om contact te hebben met familieleden in het buitenland. Er werd hiermee een emotionele snaar geraakt met een voorbeeld van een vrouw die hierdoor contact kan hebben met haar familie in Syrië, waar oorlog heerst.

Vervolgens konden de deelnemers aangeven wat zij de positieve en negatieve punten van internet en/of sociale media vinden.

Positieve punten:

 • Het is fijn als ik bereikbaar ben als ik onderweg ben. Ook wanneer ik bijvoorbeeld pech met de auto krijg, is het handig om een telefoon bij de hand te hebben.
 • Contact kunnen hebben met familie in het buitenland
 • Sociale contacten onderhouden. Wel wordt aangegeven dat wanneer je snel contact met iemand wil hebben, het toch fijner is om even te bellen, dan om eindeloos te whats appen. Een deelnemer vult aan: “Als ik jarig ben, vind ik het fijn als iemand belt en interesse toont.
 • Communicatie gaat nu veel sneller als vroeger.
 • Je kunt gemakkelijk foto’s maken met je telefoon
 • Informatie is sneller beschikbaar. Vroeger moest je een telefoonboek erbij pakken of een encyclopedie. Nu zoek je dit gemakkelijk op.
 • Ik gebruik Facebook vooral voor het kennis nemen van evenementen in de buurt.
 • Ik kan mijn medisch dossier digitaal opvragen bij het UMCG, dat is handig.

 Negatieve punten:

 • Social media neemt veel tijd in beslag. De notificaties leiden af. Enkele deelnemers geeft aan dat zij deze ook vaak uit zetten, maar toch blijft de verleiding om op je telefoon te kijken. Wel vraagt iedereen zich af wat er gemist wordt als je een avond niet op je telefoon kijkt.
 • Als je ergens op zoekt, dan komt dit overal terug.
 • Sommige mensen hacken je, dat is heel vervelend omdat er zomaar berichtjes die niet van jezelf afkomstig zijn naar je vrienden worden gestuurd.
 • Je hele leven is openbaar op social media, dit kan invloed hebben op je toekomstige werk bij sollicitaties en bijvoorbeeld wanneer je met vakantie bent, leiden tot inbraak.
 • De computer heeft veel banen gekost, omdat veel geautomatiseerd is.

De negatieve en positieve punten laten zien dat internet en social media heel handig zijn, maar dat je je bewust moet zijn van wat je doet en welk effect dit heeft. Veel meer dan je denkt blijft openbaar zichtbaar, terwijl je je daar niet altijd bewust van bent. Bijvoorbeeld je profielfoto op Facebook blijft altijd openbaar. Hiervan was niet iedereen zich bewust.

Uit haar ervaring met voorlichting op scholen geeft Maja aan dat kinderen zich veelal ook wel bewust zijn van wat wel of niet kan op internet, maar dat zij wel begeleiding nodig hebben bij het gebruik ervan. Ook geven kinderen aan dat zij het niet erg vinden als hun ouders hun telefoon controleren.
Op de vraag aan een meisje in de zaal of dat ook bij haar zo is, geeft ze aan dat haar vader toch geen verstand heeft van het gebruik van de telefoon en dat ze van te voren berichten die van negatieve invloed kan zijn al verwijderd voor haar vader.

Herkenbaar voor de moeders in de zaal, kinderen gaan ons voorbij in de kennis over social media en dan kan het best lastig zijn de toezicht te houden.

Een ander geeft aan dat ze met haar kinderen in gesprek gaat over wat je op internet zoekt en of je dat ook wel echt wilt zien. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om iets niet te zoeken als je het resultaat niet wilt zien omdat het bijvoorbeeld te eng is. Dit voorbeeld kwam voort dat Killer clowns een tijdje geleden een onderwerp dat onder kinderen populair was.

 Je kunt jezelf en je kinderen online beschermen door bijvoorbeeld: je profiel op de “prive modus” te zetten, na te denken over wat je deelt, zet je berichtengeschiedenis aan, bewaak je eigen grenzen en accepteer geen onbekenden.

De avond wordt afgesloten met heerlijke hapjes die de Interculturele vrouwengroep had gemaakt en iedereen praatte nog gezellig na over wat er allemaal gedeeld is.

Al met al was het een leerzame en informatieve ladiesnight, die voor herhaling vatbaar is, zo lieten de deelneemsters blijken: “Op naar de volgende keer!”