De economie van Noord-Groningen krijgt een bijzondere economische impuls. Dat is althans de overtuiging van de initiatiefnemers van een nieuwe samenwerking onder de naam Innovatiewerkplaats NextWorx.

Doel hiervan is het bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de economie en de leefomgeving in de Eemsdelta. Dat meldt de website gewijd aan de economie van de Eemsdelta.

NextWorx is ontwikkeld naar het voorbeeld van een vergelijkbaar initiatief in het Westerkwartier. Deze “gebiedscooperatie” is zó succesvol in het nastreven van haar doelen - het aanjagen van maatschappelijke en economische innovatie - dat het begin januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland werd onderscheiden met de Langmanprijs.

 

‘Net als in het Westerkwartier willen wij in Noord-Groningen duurzame initiatieven die er zijn vanuit de bevolking en in de dorpen, verder helpen ontwikkelen. Wij kunnen vanuit NextWorx deze initiatieven met onze deskundigheid ondersteunen’, vertelt Lies Oldenhof. De nieuwe coöperatie is gevestigd op de eerste verdieping van het kantoor van Univé in Appingedam en zal donderdag 14 februari officieel worden geopend.

Energiecollectieven, ondernemende Groningers die samen een bedrijf starten, dorpsinitiatieven: het gonst momenteel van de ondernemersinitiatieven. En ook in de regio Eemsdelta (de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam) bruist het.

Om deze ondernemende mensen met raad en daad terzijde te staan, namen Univé en de Hanzehogeschool het initiatief tot de oprichting van NextWorx, als open samenwerking van studenten, onderzoekers, regionale overheid, bedrijven, organisaties en MKB.

‘Er gebeurt ontzettend veel in Noord-Groningen. Maar niet iedereen is volledig ingevoerd in het opzetten van bedrijven of heeft kennis van een bedrijfsmatige aanpak. Daar willen wij ze graag bij helpen; we willen deze initiatieven aanjagen. Op die manier hopen we onze regio van nieuwe impulsen te voorzien. En ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat coöperaties vaak een lang leven zijn beschoren’, vertelt Lies Oldenhof. (…)

‘Ik ben ontzettend blij met deze functie. Ik hoop dat het ons zal lukken om er voor te zorgen dat de ‘gebiedscoöperatie’ ook bij ons in de Eemsdelta een gevestigd begrip wordt, en dat mensen het straks als hun eigen coöperatie gaan beschouwen. We willen NextWorx ontwikkelen tot aanjager en samenbinder in de regio, en dat we de bestaande krachten kunnen versterken’.

De oprichting van NextWorx was een idee van Rudolf Doornkamp. Toen een groot deel van het kantoor van Univé vrij kwam, stelde hij Willem Foorthuis voor om er een gebiedscoöperatie in te vestigen. ‘Univé is zelf een voorbeeld van een succesvolle coöperatie en in de provincie Groningen zijn coöperaties steeds succesvol geweest, zoals AVEBE en Rabobank. Het businessmodel van de coöperatie lijkt weer helemaal terug van weggeweest, en is ook zeer aantrekkelijk voor de verdere ontwikkeling van duurzame initiatieven’, vertelt Oldenhof.

Voor het vervolg en het hele verhaal: klik hier >>

Foto-boven: Quentin Martinus, Hanze afstudeerder IBS (links), houdt zich bezig met elektrische deelauto’s en rechts Onno Bosman die kijkt naar de betaalbaarheid van verduurzaming van Steendam in opdracht van energie coöperatie Steendam. In het midden Lies Oldenhof.