Annet en Mirna hebben in het kader van de Week van het Geld les gegeven op in groep 8 van christelijke basisschool de Triangel in Appingedam. Deze basisschool biedt modern onderwijs in een moderne omgeving. Met digitale schoolborden en internet en laptops in het hele gebouw. Verder wil de school zoveel mogelijk tegemoet komen aan de talenten mogelijkheden van ieder kind. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Helaas kon door ICT problemen de presentatie niet worden getoond. In plaats daarvan gingen de leerlingen interactief met elkaar bezig door met elkaar te discussiëren over bepaalde stellingen en voorbeelden over premie betalen, risico’s lopen en de kans dat er iets mis kan gaan. Iedereen deed enthousiast mee.

Daarna werd het spel“Fix je Risk” gespeeld. In het spel staan Mila, Finn en meneer van Brakel centraal die allerlei avonturen beleven, verdeeld over drie rondes. De klas werd opgedeeld in 4 groepjes van 4 of 5 kinderen en het spel werd met veel plezier gespeeld en vooral het spelmuziekje viel in de smaak. Verschillende dansmoves werden getoond.

Vervolgens kreeg ieder team per ronde een budget om zich te kunnen verzekeren voor gebeurtenissen die geld kosten. Maar er zijn ook gebeurtenissen die niks kosten of juist geld opleveren.

Het rad van gebeurtenissen bepaalde vervolgens wat er allemaal gebeurde. In de finaleronde waren de leerlingen erg gemotiveerd om te winnen. De winnaars kregen de Kletspot overhandigd, die wel voor de hele klas bedoeld was.

Na het spel kreeg iedere leerling een diploma. De les was bij de leerlingen en onderwijsteam goed ontvangen. Annet en Mirna zijn verzekeringsadviseurs bij Univé.