De impact van de maatregelen rondom het Coronavirus is groot. Het Nederlandse bedrijfsleven staat voor grote uitdagingen. Diverse sectoren komen direct onder druk. Zowel particulieren, bedrijven, onderwijs als de overheid steekt de helpende hand uit om samen deze bizarre tijden door te komen. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste regelingen, voorschriften en adressen.


Personeel

Regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Getroffen ondernemers met een verwachte omzetverlies van minimaal 20% (vanaf 1 maart) kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden, en kan éénmaal een periode van 3 maanden verlengd worden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en kan oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. De aanvraag moet ingediend worden bij het UWV. Let op: de tegemoetkoming kan alleen aangevraagd worden als er géén personeel ontslagen wordt wegens economische redenen in de subsidieperiode.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt de regeling werktijdverkorting. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen dan ook geen aanvragen meer gedaan worden. Reeds ingediende, nog niet behandelde aanvragen worden nu afgehandeld onder de nieuwe regeling. 

Instructie medewerkers
Het advies aan werkgevers is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overleg daarom met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is. Als u heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

  • Niezen
  • Keelpijn
  • Loopneus
  • Licht hoesten
  • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.


De Onderneming

4000 euro
Speciaal voor ondernemers in sectoren die de afgelopen dagen hard zijn getroffen door de coronacrisis, zoals eet- en drinkgelegenheden die dicht moesten, de reisbranche en bedrijven in de culturele sector. Het loket biedt hen een vaste tegemoetkoming van 4000 euro, cash op de rekening. Er komt op korte termijn een lijst van type bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen.

Regeling Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP´ers, te ondersteunen kan er de aankomende drie maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud aangevraagd worden. De inkomensondersteuning is een aanvulling tot het sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden. Bij de aanvraag zal er geen vermogens- of partnertoets plaatsvinden. Naast de inkomensondersteuning is de regeling ook mogelijk voor een bedrijfslening, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling loopt via de gemeenten.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verlaging voorlopige aanslag 2020
Wilt je jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verlagen voor 2020 i.v.m. lagere winstverwachting? Neem dan contact op met jouw belastingadviseur. Hij kan de wijziging snel digitaal indienen. Eventueel al betaalde bedragen over 2020 ontvangt je dan terug.

Definitieve aanslag 2019 of 2018
Nadat er aangifte 2018 of 2019 is gedaan en je een aanslag hebt ontvangen, kan je belastingadviseur de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan zowel voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en loonheffing. Neem als je bijzonder uitstel van betaling wenst, contact op met jouw belastingadviseur. Hij kan je informeren over de voorwaarden. Deze aanvraag gaat per post en reactie kan dus wat langer duren.

Verder verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente naar 0,01%.

Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
Voor het verkrijgen van leningen en bankgaranties kunnen ondernemers gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond wordt van 400 miljoen euro verhoogd naar 1,5 miljard euro. Met de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling worden MKB ondernemers en grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op leningen en garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je je melden bij je kredietverstrekker.

Regeling Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
Kleine en startende ondernemers, die via de bank moeilijk een financiering krijgen, kunnen gefinancierd worden door microkredietenverstrekker Qredits. Er is een tijdelijke regeling geopend door Qredits; voor getroffen kleine en startende ondernemers wordt uitstel van aflossing, voor de duur van 6 maanden met een verlaagde rente van 2%, aangeboden. Voor de regeling heeft het kabinet maximaal 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je je melden bij de kredietverstrekker Qredits. 

Regeling Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Het kabinet staat borg voor de kredieten van agrarisch ondernemer, d.m.v. regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De regeling gaat spoedig van start. 

Overleg staking toeristenbelasting 
Het kabinet heeft aangekondigd in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om (voorlopige) lokale aanslagen stop te zetten en de reeds opgelegde aanslagen aan ondernemers in te trekken. Dit zal met name gelden voor de toeristenbelasting. 

Regeling Compensatie getroffen sectoren
De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de horecabranche en reisbranche. De verwachting is dat het omzetverlies moeilijk ingehaald kan worden nadat de Corona-crisis achter de rug is. Het kabinet gaat daarom passende compensatieregeling uitwerken. 


Arbozaken
Alle informatie over het Coronavirus                    https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


Verzekeringen en Zekerheid

Horeca en bezorgen
Univé heeft besloten om haar leden met een horeca zaak, tot eind van deze crisis, dekking te verlenen voor deze bezorgservice.

AOV
Mocht u zelf getroffen zijn door het Coronavirus meld u dan z.s.m. ziek via de reguliere wijze. Wacht daar niet mee omdat de eigen risico periode direct ingaat.

Verzuimverzekering
Dat geldt ook voor uw medewerkers. Meld medewerkers direct via bekende portalen ziek.

Cyberrisico
Ook Cybercriminelen oroberen ook tijdens de crisistijden een slaatje te laan uit andermans ellende. Wees voorzichtig met het aanklikken van onwaarschijnlijke email aanbiedingen. Er zijn bendes die namens het RIVM emails versturen.

Handige adressen