Dat was de boodschap die de drie presentaties met elkaar verbond tijdens de thema avond Zorg en Gezondheid op 19 november 2019 in Assen.

Samen wijzer worden over de zorgverzekering voor komend jaar, over het nut en de waarde van de inzet van de Vrienden van het WZA en over de dienstbaarheid van de mantelzorgmakelaar.
 

Na een warm welkom van Tirza Lukken vertelde Richard Santing over de werking en de belangrijkste wijzigingen van de zorgverzekering in 2020.
Live demonstreerde Richard de online zorgcheck waardoor je binnen een paar minuten een persoonlijk advies gegeven wordt.En natuurlijk kun je dit ook persoonlijk overleggen met een Univé medewerker, telefonisch of in de winkel. Er valt veel te kiezen, maar bovenal vinden de deelnemers op deze avond het cruciaal dat Univé altijd dichtbij is.

Steven Schoenmaker, Simone Tebra en Wijna van der Valk leerde ons over het ontstaan en het werk van de Vrienden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, WZA.

Deze stichting wil op vrijwillige basis het verblijf van patiënten in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Denk daarbij vooral aan het verbeteren van de inrichting, aanschaf van spullen en meer zaken waar het ziekhuis geen budget voor heeft, of aan mag besteden. Het zijn dus altijd duurzame projecten.

Dit is mogelijk door donateurs die als vriend van de stichting een jaarlijkse bijdrage doen of mensen die een eenmalige donatie doen. Vaak als blijk van dank voor de goede zorg en verblijf van zichzelf of van een naasten in het ziekenhuis. Ieder mens en ieder bedrijf kan vriend worden.

Met pasen en kerst organiseren de vrienden ieder jaar een markt in het ziekenhuis. De eerst volgende is op 10, 11 en 12 december. Spullen voor deze kerstmarkt zijn zeer welkom. Patiënten krijgen die dagen een presentje en de opbrengst van de markt komt ten goede aan de projecten.

Deze projecten zijn altijd een vraag vanuit het Ziekenhuis en natuurlijk kunnen ideeën daarvoor door iedereen aangedragen worden. Het valt op hoe divers en nuttig deze zijn.

  • Beeldschermen die cliënten en bezoekers in wachtruimtes makkelijk informeren en wachttijden verzachten.
  • Heel praktisch is het golfkarretje. Eerst  dienstdoende als pendel tussen de tijdelijk naar verweg geplaatste bushalte en nu tussen de parkeerplaatsen en de hoofdingang. Vrijwilligers van het ziekenhuis verzorgen de ritjes.
  • Onder andere met Univé werd een stilte ruimte gerealiseerd. Voor iedere religie is een item aanwezig. 24 uur per dag en alle dagen open, voor verwerking van slecht nieuws, maar ook ter viering van het leven.
  • Kind vriendelijk maken van de gidskamer, familiekamers realiseren
  • en nog veel meer.  
Op de website vind je meer informatie en daar kun je je ook aansluiten als vriend of donateur.Hierna vertelt Albert Jan Fokkens over mantelzorg en zijn opleiding en werk als mantelzorgmakelaar.

Wanneer vraagt je naaste om zorg van jou? Wanneer ben je mantelzorger? En hoe veel kan, moet, mag of wil je dan doen?  Het zijn de dillema’s waar velen vandaag mee te maken hebben. Of iemand kennen die hier mee worstelen.

Albert Jan kan helpen antwoorden te vinden en daarbij heel praktisch ondersteuning bieden bij de financiën, wonen, welzijn, werk, wet en regelgeving en zo meer. En in iedere plaats is dat weer iets anders geregeld. Albert geeft inzicht, wijst je de weg, neemt regeltaken over en ontzorgt op maat.

In veel gevallen, dus ook bij Univé, worden een aanzienlijk deel van kosten vergoed bij een aanvulling pakket. En er zijn veel werkgevers die Albert Jan inschakelen voor het ontlasten van een medewerker. 

Voor meer informatie: ga op bezoek bij Albert Jan.


Je leeft niet voor jezelf alleen. Maar uit vrije wil je naasten helpen is niet altijd een keuze. Wanneer je omgeving je in je waarde laat en je zondig ondersteunt, kan he jou en anderen goed doen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die vrijwillig een ander helpt en daarmee aan het levensgeluk van een ander.

Deze waarden sluiten als van nature aan bij de belofte en waarden van Univé. Met elkaar kunnen we bijdragen aan duurzame en betrokken samenleving.

Met deze boodschap en nog een drankje na werd deze avond afgesloten.