Mirjam en Hilden van Noordergeheim hebben een heerlijke wandeling gemaakt in de Zeijerstrubben. En ze kwamen helemaal niemand tegen in het bos!

Het bosgebied de Zeijerstrubben, heeft een bijzondere geschiedenis. Dit bos was oorspronkelijk een eikenhakhoutbos, dat decennia lang dienst deed als ‘gebruiksbos’ voor het naastgelegen dorp Zeijen. Boeren lieten er hun schapen en varkens grazen en men haalde er geriefhout (hout voor het maken van gereedschappen) en brandhout uit.

In 1646 zijn de strubben verdeeld en voor de helft uitgegeven aan particulieren: het gebruiksrecht werd eigendomsrecht. Sinds 1959 zijn zij als natuurmonument in beheer bij Staatsbosbeheer. De hakhoutexploitatie is al jaren verleden tijd, de doorgegroeide spaartelgen vormen anno 2003 een opgaand eikenbos. Metershoge hulststruiken staan tussen de zomereiken; in een laagte is een berkenbroekbosje ontstaan. In de kruidlaag onder de eiken komt - als enige vindplaats in Nederland - een vitale populatie voor van de Zweedse kornoelje. Een afbeelding ervan staat in het wapen van de voormalige gemeente Vries. 

Hilde en Mirjam, bourgondische Noorderlingen met een neus voor geheime adressen. Zij houden van eten, koken, tuinieren, rommelmarkten, styling en ambachtelijkheid.

Lees meer over hun activiteiten >>