Tirza Lukken en Marieke Smit hebben in het kader van de Week van het Geld les gegeven in groep 7/8 en 8 van Openbare basisschool de Heksenketel in Assen. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

De les bestond uit een uitleg van ongeveer 20 minuten waarbij de geschiedenis van verzekeren werd verteld en over wat een verzekering is en waar het nodig kan zijn. Tirza en Marieke gaven aan wat een polis is, wanneer je wel of niet zou moeten verzekeren, over fraude en risico’s groot en klein. Zoals een aanrijding, brand in huis, diefstal, storm en waterschade.

Aan de hand van twee specifieke voorbeelden werd de leerlingen gevraagd wat zij denken dat er in een polis staat. Het ging hier o.a. om een diefstal van een auto die een klant nog maar drie maanden had en dus ook nog maar drie maanden premie voor heeft betaald. Wat krijgt deze meneer uitgekeerd? Leerlingen vinden het een hele ontdekking dat je ook na drie maanden het verzekerde bedrag krijgt uitgekeerd!

Hierna werd het spel  Fiks je Risk gespeeld. De klas werd ingedeeld in 6 groepen. Het spel gaat over Finn en Mila die drie avonturen beleven. Tijdens deze avonturen gaat er van alles mis. Maar je kunt je hiervoor verzekeren, de kinderen moeten dan ook op basis van deze verhalen bedenken welke risico’s zich kunnen voordoen. Zijn dit grote of kleine risico’s? en wat is de kans dat het zich voordoet?Elk team kreeg een budget van 500,-  en draaien maar aan het rad van gebeurtenissen. Het team dat aan het einde van spel het meeste geld heeft overgehouden is de winnaar! De leerlingen vonden het super spannend en deden allemaal enthousiast mee. Na afloop van de les kreeg iedereen een diploma Fiks je Risk ontvangen.

Tirza Lukken en Marieke Smit zijn adviseurs bij Unive. Univé heeft speciaal voor de Week van het Geld een lesprogramma samengesteld.