Basisschoolleerlingen in Assen hebben 16 en 17 mei 2018 Praktisch Verkeersexamen afgelegd. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, verzorgde het examen in Assen. In totaal hebben er zo’n 900 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 meegedaan. Wethouder Harmke Vlieg gaf het officiële startsein van de examens op gbs De Cirkel in Assen.

  

De start en de finish van het verkeersexamen is bij sporthal De Timp. De leerlingen fietsen een traject door het centrum van Assen waarbij ze onderweg in verschillende verkeerssituaties terechtkomen die kenmerkend zijn voor de stad. Langs de route staan vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en Univé. Zij beoordelen aan de hand van een controlelijst of de leerlingen goed en veilig handelen. Leerlingen zijn geslaagd voor het Praktisch Verkeersexamen als ze tachtig procent van de punten halen. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals een ernstige voorrangsfout of roekeloos rijgedrag, is de leerling gezakt, ongeacht het aantal behaalde punten.

Goedemorgen Nederland
Op woensdagochtend was er een verslaggever van Goedemorgen Nederland aanwezig bij de Verkeersexamens in Assen. Het werd uitgezond in de uitzending van vanochtend. Bekijk de uitzending vanaf 14.52 minuten. Inmiddels hebben de leerlingen het verkeersexamen afgelegd. Velen van hen zijn met vlag en wimpel geslaagd, gefeliciteerd! Degene die het examen nog moeten afleggen, wensen wij veel succes!