Op vrijdagmidag 20 juli 2018 stelde de familie Berkepies aan de Borgerderstraat 7 in Nooitgedacht samen met hun toeleveranciers, waaronder Univé Noord-Nederland, belangstellenden in de gelegenheid om hun uitgebreide en verduurzaamde pluimvee- en akkerbouwbedrijf "De Viersprong" te bezichtigen. Daarnaast was het een mooie gelegenheid om kennis en ervaringen met vakgenoten te delen.

Onlangs heeft de familie een derde vleeskuikenstal gebouwd en de twee bestaande stallen aangepast aan de eisen van het "Beter Leven 1-ster-concept".  Dit concept is een mooie manier van kippen houden, gemoedelijk en rustig. Dit kip groeit minder snel, is sterker en heeft minder last van ziektes. Waar de "plofkip" na zes weken als volgroeid werd beschouwd, is de Beter Leven ster 1-kip dat na negen weken.

Om mensen meer inzicht te geven in de productie, wil Berkepies rondleidingen gaan geven op zijn boerderij. In de nieuwe pluimveestal is een zichtruimte gecreëerd, zodat de consument zelf kan zien hoe de kippen groeien en leven.  

De familie Berkepies heeft ook een aantal duurzame investeringen gepleegd, zoals een plafondventilatie die voor een prettige klimaat voor de kippen zorgt. Dankzij een warmtewisselaar op de zolder kan gebruik gemaakt worden van warmte uit de buitenlucht. Ook is een dubbel spoelwatersysteem aangelegd voor de scheiding van water met kippenmest. En de daken van de stallen zijn zonnepanelen geplaatst. 

Door deze duurzame aanpassingen is het bedrijf toekomstbestendig gemaakt.