Op donderdag 11 april 2019 werd in Vries het praktisch verkeersexamen afgelegd door 91 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de verschillende basisscholen uit Vries en op 14 t/m 16 mei 2019 in Assen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) verzorgde het examen in samenwerking met Univé.


Een vrijwilliger van VVN, gaf een korte instructie over de taken. Vervolgens werden er duo’s gemaakt, bestaande uit een VVN en een Univé vrijwilliger. Ieder koppel kreeg een post toegewezen op de route van het verkeersexamen.

De kinderen gingen per tweetal naar de start. Tijdens de route moeten de kinderen laten zien dat ze veilig kunnen fietsen; hand uitsteken, uitkijken, over je schouder kijken en anticiperen op verkeerssituaties. De surveillanten beoordeelden hun gedrag in het verkeer bij de verschillende posten aan de hand van een controlelijst. Voordat de leerlingen vertrekken is er nog een keuring van de fiets.

De leerlingen zijn geslaagd voor het examen als ze 80 procent van de behaalde punten gehaald hebben. Bij gevaarlijk gedrag zoals, een voorrangsfout of bij roekeloos gedrag is de leerling gezakt. Het verkeersexamen is voor veel leerlingen belangrijk worden omdat het voor veel leerlingen belangrijk is. Daarnaast geeft het examen stimulans aan praktische en theoretische verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding. Het is een goed moment om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid.

De kinderen kregen de dag na het fietsexamen de uitslag via hun meester/juf.

De activiteiten van VVN passen goed bij Univé. Univé is een coöperatieve verzekeraar en ondersteunt lokale maatschappelijke activiteiten.

Voorkomen en beperken zijn dan belangrijke onderdelen. Later dit jaar zal Univé samen met VVN ook diversen e-bike trainingen gaan organiseren.