Op vrijdag 9 maart 2018 hebben vrijwilligers zich ingezet voor NL Doet bij de Trans in Rolde. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Bij de actie in Rolde waren 7 medewerkers van Univé Assen aanwezig en 4 scholieren. Op het programma stond een verfklus binnen en schoonmaakklus buiten.

  

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit kan op allerlei vlakken: van intensieve zorg tot ondersteuning thuis en van logeerzorg tot dagbesteding.

Kijk voor meer informatie over de Trans op www.trans.nl.