De Noorderbrug is ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. Zij biedt specialistische begeleidingstrajecten en zorgpaden (behandeling) die zich richten op de gebieden waarop mensen met bovenstaande problematiek vaak vastlopen. 

Cliënten maken bij het Talentencentrum schilderijen, keramische werkstukken, papier maché en veel meer. Hieruit is de tentoonstelling Kleur Fantasie ontstaan. Deze is te bekijken tot media augustus 2018 bij Univé Assen aan de Jan Bommerstraat 1.