Onlangs verschenen er meerdere berichten in de lokale pers over AED’s. Zo zouden er in Assen nog 27 AED’s ontbreken. Ook binnen de provincie Drenthe wordt gepleit voor een bredere dekking van de inzet van AED’s.

Tirza Lukken (medewerker Univé Assen, actief bij de EHBO vereniging Assen) en Martin Hospers (ambulanceverpleegkundige) beiden woonachtig in de woonwijk Marsdijk gaan samen via de website www.buurtAED.nl een actie opstarten voor een AED in Marsdijk vanaf 25 februari 2019. Deze actie wordt ondersteund door Univé door middel van een financiële bijdrage. Univé verdubbelt namelijk de donaties van bewoners uit de wijk tot het benodigde bedrag is bereikt.

Tijdens de looptijd van de AED actie hebben Tirza en Martin op 2 maart 2019 een demonstratie ‘reanimatie’ gegeven in het winkelcentrum in Marsdijk. "Het was heel leerzaam om te doen", zegt voorbijganger Anneke Kok. "Ik heb het ooit wel geleerd, maar was het weer een beetje vergeten. Nu weet ik weer hoe het moet."

Ook hebben Tirza en Martin een voorlichting gegeven aan kinderen van de twee groepen 8 van Kindcentrum de Heksenketel in Assen. Hier kwam onder meer aan bod: "Wat is het verschil tussen de hulp van een EHBO-er en een ambulanceverpleegkundige?" En als je belt met 112 welke vragen worden er dan gesteld? Hoeveel ambulances rijden er eigenlijk in Nederland? Ik zit in groep 8 en heb geen EHBO diploma en zie dat iemand hulp nodig heeft kan ik dan ook helpen?"

  


Door middel van leuke filmpjes en persoonlijke uitleg hebben wij de kinderen antwoord gegeven op deze vragen. Natuurlijk hebben wij het belang van het gebruik van een buurt-AED en burgerhulpverlening besproken en….. met 112 bellen doe je niet voor de lol!  Een leuke en leerzame ochtend en een mooie samenwerking tussen UMC ambulancezorg, KNV EHBO Assen en Univé.

Daarnaast geeft EHBO vereniging Assen de mogelijkheid om een reanimatie cursus te volgen op 30 maart 2019. Univé zorgverzekerden met een aanvullende dekking kunnen een EHBO cursus of reanimatiecursus volgen. De kosten voor deze cursus worden vergoed vanuit deze aanvullende dekking. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Klik hier.


Op 30 maart 2019 hebben wij onze buurt-AED actie afgesloten met de opleiding reanimatie en bedienen AED. Maar liefst 9 bewoners uit de woonwijk Mardijk en 1 Unive collega hebben wij mogen verwelkomen in het EHBO gebouw van de KNV EHBO vereniging in Assen.

Reanimeren is iets dat iedereen kan leren!
In deze training van 4 uren hebben de cursisten geleerd hoe iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kan helpen.

Je leert het slachtoffer te beademen en borstcompressie (hartmassage) te geven en een AED te gebruiken. Met behulp van de AED kan een elektrische schok toegediend worden. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Het slachtoffer krijgt daardoor een nog grotere kans om te overleven. Alle cursisten hebben deze cursus met goed gevolg afgelegd.

Univé is een coöperatie en lokaal actief. Zij ondersteunt zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven. Een daarvan is de inzet van AED’s. Univé wil graag een bijdrage leveren en voorziet daarom binnenkort 18 eigen vestigingen in haar werkgebied van een AED. Deze worden in een speciale kast aan de buitenzijde geplaatst.