Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Gewoon bij ons aan de gevel.

Univé is een coöperatie en lokaal actief. Wij ondersteunen zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven. Eén daarvan is de inzet van AED’s. Univé wil graag een bijdrage leveren en voorziet daarom 18 vestigingen in haar werkgebied van een AED. Deze worden in een speciale kast aan de buitenzijde van de vestigingen geplaatst. Op een aantal vestigingen was al een AED aanwezig, maar deze was nog niet bruikbaar voor de buitenwereld.

Deze AED’s worden aangemeld op www.hartstichting.nl.


Naast het beschikbaar maken van de AED , was er op 28 maart 2019 een workshop AED/reanimatie georganiseerd voor Univé medewerkers in Assen. 

In de workshop kwamen diverse onderwerpen naar voren zoals: wat doe je als iemand niet meer ademt, welke acties onderneem je, wat is de rol van de burgerhulpverlener, hoe voer je een reanimatie uit en verdere uitleg over de aed.

Univé vindt het belangrijk haar medewerkers te informeren over AED en reanimatie. Wat kun jij doen als je geen BHV diploma hebt of geen burgerhulpverlener bent. Middels deze workshop willen we onze medewerkers enthousiast maken voor het volgen van een verdere cursus.