‘Dat komt van pas wanneer je actief meedenkt en de stem van anderen vertegenwoordigt binnen de coöperatie.' Febe Bolman is ledenraadslid van Univé. In november 2014 reageerde hij op een advertentie.  Vanuit primaire financiële management functies kregen zijn werkzaamheden steeds meer een algemener karakter. Denk daarbij aan ICT, fiscale, juridische, verzekerings- en personeelszaken, maar ook het voorzitten van OR vergaderingen.  Daarnaast was hij geruime tijd bestuurslid en voorzitter van de stichting openbare bibliotheek in Assen en is hij bestuurslid van de Asser Historische Vereniging.

‘In het werkzame leven heb ik veel met bedrijfsmatige schade- en pensioenverzekeringen te doen het gehad en ook een aantal zeer grote schades (mede) afgehandeld met de door verzekeraars aangestelde deskundigen op materieel en vooral bedrijfsschade gebied. Dan is het best interessant en leerzaam om de verzekeringssector nu eens van de andere kant mee te maken. Daarbij valt mij de enorme hoeveelheid regelgeving op’, aldus Febe.

‘Natuurlijk worstel ik wel eens met de vraag in hoeverre je als ledenraadslid de leden van de coöperatie vertegenwoordigt. Maar aan de andere kant voel ik me als burger ook niet door leden van de 2e kamer vertegenwoordigd. Ik ben wel zo eigenwijs om te denken dat mijn gezond verstand en levenservaring redelijk representatief kan zijn voor het oordeel op verzekeringsgebied van veel mensen in deze streken en in een vergelijkbare leeftijdscategorie.'

‘Daarnaast is het leuk om met een groep medeledenraadsleden van zeer diverse pluimage samen een taak in de governance van een organisatie te vervullen. We doen het met elkaar.’