Univé Noord-Nederland maken we samen. Daarom hebben we onder meer een ledenraad met 25 leden die woonachtig zijn in ons hele werkgebied. Eén van hen is René Post uit Assen. De ondernemer is al ruim 7 jaar ledenraadslid en hoopt volgend jaar voor de derde keer benoemd te worden.

Univé loopt als een rode draad door het werkende leven van René Post. Tijdens zijn opleiding loopt hij stage bij Univé Rechtshulp, na zijn rechtenstudie werkt hij er zo’n 8 jaar en helpt hij leden met tal van rechtsbijstandzaken.
“Het is een schitterende organisatie. Ik heb altijd contact gehouden met de mensen die er werken. Toen ik las dat er ledenraadsleden werden gezocht, hoefde ik niet lang na te denken.”

Voorkomen en beperken
Zo trad de jurist in 2015 toe tot de ledenraad. In datzelfde jaar richtte hij ook zijn eigen bedrijf op. Met Post Juridische Diensten verleent hij juridische bijstand aan ondernemingen, starters en overheidsinstellingen en geeft hij cursussen en workshops. Ook in de ledenraad neemt hij zijn juridische blik mee. “Net als Univé richt ik mij grotendeels op het voorkomen en beperken van schade, bijvoorbeeld door goede algemene voorwaarden op te stellen en het controleren van overeenkomsten. Het past goed samen. Initiatieven als de Demo in de Buurt kan ik dan ook erg waarderen.”

‘De kant van de ondernemer belichten’
Maar waarom koos hij ervoor om ledenraadslid te worden? “Ik heb interesse in Univé Noord-Nederland als bedrijf, in verzekeringen en in cijfers. Het lokale aspect vind ik heel belangrijk, net als het kunnen meepraten en -beslissen. Ik probeer in de ledenraad de kant van de ondernemer te belichten en mee te denken over het beleid: Waar werkt de organisatie naartoe en hoe denken wij als ledenraad over deze toekomstplannen? Hoe kunnen we onze leden meenemen op het gebied van preventie? En hoe kunnen we als ledenraad optimaal zichtbaar zijn?”, somt hij op.

Benaderbaar, open en transparant
Hij benadrukt de inbreng die de ledenraad binnen Univé Noord-Nederland heeft: “Soms is een ledenraad voor een organisatie een moetje, maar zo ervaar ik dat hier helemaal niet. Het bestuur is benaderbaar, open en transparant en discussies worden niet uit de weg gegaan. Daarnaast is het ook gewoon heel gezellig.”


De ledenraad
Ledenraadsleden komen zo’n vier tot zes keer per jaar samen en zijn actief betrokken bij de verschillende lokale ledenactiviteiten in onze regio >>

De ledenraad geeft ons daarnaast de kans de behoeften en wensen van onze leden goed te leren kennen. Wat vinden zij belangrijk? Waar moeten we meer aandacht aan besteden? Wat kan er beter? En wat gaat er al heel goed?
Zo maken we Univé Noord-Nederland én de regio beter en mooier. Dit onderscheidt ons als coöperatie.