Wanneer we vragen naar haar motivatie is Nathalie Schouten heel duidelijk:
 
'Alle mensen om me heen hebben een druk bestaan, staan midden in het leven en moeten keuzes maken. Zo ik ook. Lid worden van de ledenraad heb ik gedaan om vanuit de verzekerde naar de verzekeringen te kijken. In het bijzonder bij Univé, waar we al jaren bij zitten, vanwege de coöperatieve gedachte.'

'Ik probeer zo mijn steentje bij te dragen door nuchter en meelevend tegen zaken te kijken, en mogelijk bij te sturen wanneer nodig. Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar de agrarische en innovatieve kant van de verzekeringen, gezien mijn leven en werk op een agrarisch bedrijf en mijn werk als onderzoeker bij het innovatiecentrum van Avebe.'