Op 8 juni 2016 waren zo’n 25 Univé leden uit Dokkum en omgeving afgekomen op ‘zorg voor jezelf en je naasten’ een bijzondere bijeenkomst met openhartige bijdragen van leden.Elbrig van der Meulen verwelkomde deelnemers door een bijzondere ervaring te delen. Elbrig had enkele dagen daarvoor de Slachtemarathon gewandeld en deze aan iemand opgedragen. Tijdens de tocht van dorp naar dorp had ze de kleuren en kracht van verbinding gevoeld die ze nu op een innemende wijze doorgaf aan alle aanwezigen van deze avond. Een verbinding die ze alle Univé leden in het Dokkumer gebied toewenste en waar ze zich graag voor wil inzetten.

Inge Veens presenteerde Mijn Gemak >>, een handige bemiddelings-service voor zorg en gemak aan huis. Denk daarbij aan een professionele huishoudelijke hulp, 15,00 euro per uur of een tuinman of klusser, 15,75 euro per uur, ex-BTW.  Wanneer de klus groot blijkt dan kunnen tarieven afwijken en wordt eerst een offerte overlegd. Er zijn meestal geen voorrijkosten omdat men vooral met lokale mensen werkt.

Mijn Gemak waarborgt de kwaliteit van de dienstverleners en roept gebruikers op vooral te melden wanneer iets niet naar wens is of de persoon niet goed past.  Deze service is er voor iedereen, niet alleen voor hulpbehoevende mensen, ook voor drukke tweeverdieners kan het van pas komen. Het lidmaatschap van Mijn Gemak is 5 euro per maand, maar voor Univé leden met een zorgpolis is deze bemiddelingsservice gratis.

Hierna sprak Eelke Nutma over de verandering van het zorg- en welzijnswerk door Het Bolwerk >>.
Anticiperend op de huidige mogelijkheden en nieuwe inzichten over het persoonlijke welbevinden van de mens, komen zelf- of samenredzaamheid steeds meer centraal te staan. Het Bolwerk brengt dit in de praktijk en zal minder ‘verzorgen of uit handen nemen’, dat is te kostbaar geworden. Ze zal de Dokkumer meer stimuleren, faciliteren en begeleiden zelf vraagstukken aan te pakken en verder brengen. In dialoog met de zaal wordt duidelijk dat de nieuwe aanpak echt wel werkt, maar dat het niet vanzelf gaat. Het is een kwestie van wilskracht en goede coördinatie. En bij alles draait het vooral om het plezier met elkaar.

Tot slot deelde Peik Suyling het ontstaan en de werking van Voor Eenzaamheid >>. Een initiatief van een groep kunstenaars die een andere kijk op eenzaamheid ontwikkelen. Eenzaamheid is van ieder mens en van alle (leeftijden). Dat wil niet zeggen dat het geen probleem is. Door projecten te ontwerpen die aanzetten tot nadenken kan eenzaamheid anders beleefd worden of zelfs nieuwe betekenis krijgen.  

Een van de deelnemende kunstenaars is Madelinde Hageman. Haar project is 'Taal voor eenzaamheid >>’ en gaat over het creëren van nieuwe woorden voor eenzaamheid. Als er meer taal zou zijn voor eenzaamheid wordt het mogelijk om er genuanceerder over te praten. Zo kent de Inuït taal net zoveel woorden voor het benoemen van vormen van sneeuw als dat wij in ons land woorden bij regen kennen.
Madelinde vroeg alle deelnemers om individueel op schrift een persoonlijke situatie van eenzaamheid te beschrijven en daarna er een woord bij te vinden. Je kon dat voor je houden, je hoefde het niet te delen met elkaar of met haar.

Hier ging de zaal mee aan de slag met als resultaat dat heel discreet iedereen het gevonden woord toch wilde delen en soms met een toelichting. Dat had men vooraf niet van zichzelf gedacht. Denk daarbij aan ‘einling’, ‘diemuur’, ‘verbinding loos’ en meer. Er kwam hierdoor een levendig gesprek op gang, over de pijn en schoonheid van eenzaamheid. Met aandacht en begrip voor elkaar.

Elbrig sluit af met alle deelnemers te danken voor de persoonlijke bijdragen aan een bijzonder inspirerende avond. Een avond die laat zien dat de leden en relaties van Univé in verbinding met elkaar en gewoon dichtbij meer voor elkaar kunnen betekenen. Precies waar de Univé coöperatie voor bedoeld is en verder invulling aan wil geven.