De Voedselbank Dongeradeel verstrekt in de gemeente Dongeradeel én met ingang van 2017 ook in Ferwerderadiel gratis voedsel aan volwassenen en kinderen die dat nodig hebben en zij doet dat, als particulier initiatief, uitsluitend met behulp van vrijwilligers. 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor de Voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland doet het er niet toe hoe iemand onder die grens terecht is gekomen. Het voedsel ontvangen we van bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid te vergroten, helpen ze klanten - waar dat uitkomt - verder in de richting van professionele hulpverleners. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn!
Als vrijwilligersorganisatie willen en kan de stichting geen regulier onderdeel zijn van het professionele hulpverleners cirquit. Juist uit respect voor de klanten.

De medewerkers van Univé Dokkum zetten zich in voor de Stichting Voedselbank Dongeradeel. Door middel van het halen van interne campagnedoelstellingen en het houden van acties, proberen zij geld in te zamelen voor dit, helaas zeer noodzakelijke, goede doel.