Het Skûtsjesilen is inmiddels in volle gang: een geweldig voorbeeld van hoe mooi watersport is!

Voor mensen met een beperking is watersport helaas vaak ontoegankelijk.

Één van de initiatieven om hier verandering in te brengen is de stichting Gehandicapten Watersport Grou.

In 2007 heeft deze stichting het schip de Ms. Markol in de vaart genomen, waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersport gebonden activiteiten te ontplooien.

Omdat wij hier graag onze bijdrage aan willen leveren hebben wij met de winkels Burgum, Dokkum, Heerenveen en Leeuwarden tijdens de Opstapdagen van 23, 24 en 25 juli j.l. op de Ms. Markol gefungeerd als matroos, en daarmee vele (oud) Grousters met een beperking in de gelegenheid gesteld watersport te ervaren!

Voor hen een super mooie ervaring, voor ons fantastisch om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren!