Elke week krijgen in Nederland circa 300 personen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Wanneer binnen 6 minuten gebruik gemaakt kan worden van een Automatische Externe Defibrillator (AED), dan neemt de overlevingskans aanzienlijk toe, tot zo’n 70%.

De Stichting AED gemeente Ede streeft naar “Hartveilige” wijken in heel de gemeente Ede. Voor iedereen een AED binnen een straal van 500 meter, de zogenoemde 6 minuten zone. Dat is de grote wens van het stichtingsbestuur. In een aantal (buiten)dorpen en wijken ontbreken ze zelfs helemaal. Voor zover ze hangen bij sportverenigingen, in scholen,winkelcentra en bedrijfspanden is beschikbaarheid het probleem. Deze AED’s zijn ’s nachts of bijvoorbeeld in het weekeind niet bereikbaar. Ook staan ze niet aangemeld bij HartslagNu, het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand.

De stichting houdt zich bezig met het beheer, onderhoud, instandhouding en vervanging van openbare AED’s die 24/7 beschikbaar zijn voor oproepen via 112. De AED’s staan geregistreerd bij HartslagNu. Verder faciliteert de stichting cursussen voor een opleiding Burgerhulpverlener met reanimatie en AED bediening. Zij worden binnen de straal van 500 meter van de patiënt opgeroepen om te gaan reanimeren. Om dit te kunnen bekostigen is veel geld nodig voor het jaarlijkse onderhoud en vervanging. De stichting heeft daarom hulp nodig. In de vorm van giften en sponsoring maar ook door goed opgeleide burgerhulpverleners

Meer informatie: www.stichtingaedgemeenteede.nl