U geeft uw tijd en energie aan het verzorgen van uw zieke kind, ouder, vriend of bekende. Ook als deze in een verzorgingshuis woont. Dat kan plezierig zijn voor u beide en voor anderen.

Waarom wordt u gelukkig van uw inzet? 
Of kent u voorbeelden hiervan in uw nabijheid?


De eerste reacties laten zien dat ‘verzorgen’ vooral betekent dat mensen dit graag voor de geliefde, naaste of buur over hebben. Maar dat betekent niet de verantwoording voor de verzorging als een professional op zich nemen of opgelegd krijgen onder de noemer ‘mantelzorger’.
Deze uitgangspunten nemen we mee is onze dialoog over de verandering van de zorg. Er zijn voor elkaar in lief en leed, kan voor de ander en jezelf een geluk zijn. De reacties laten zien dat iedereen dat verschillend ervaart en we zien daarom uit naar nog meer reacties.


Waarom wordt u gelukkig van het verzorgen van uw naaste? 
Deel dit geluk met ons en elkaar>>