Op 12 november waren zo’n 45 Univé leden uit Emmen en omgeving afgekomen op het openbare gesprek over de verandering van zorg.

Na welkom heten door Jeroen Loeffen vertelde Joke Bakker een bijzonder inspirerend verhaal over het buurtinitiatief in Emmerhout. Wat en hoe kun je nog wat voor een ander betekenen, ook met een handicap; het is onderdeel van je, maar het hoeft het leven niet te beheersen. Niet in een slachtofferrol blijven zitten is het uitgangspunt.

Meer uitgaan van eigen kracht en de buurt als ‘knooppunt’ van welbevinden zien. Zonder afhankelijk te zijn van subsidie. Zelf en samen actief zijn en de brug slaan tussen informele en formele zorg. Vanuit dit perspectief is een constructieve samenwerking met betrokken zorgorganisaties en overheid gerealiseerd in Emmerhout.

Daarna volgde Tietsia Braams, Buurt Maatschappelijk werker namens welzijnsgroep Sedna in Emmen Zuid. Ze vertelde een cliëntverhaal uit de praktijk. Over een man die gestaag meer last kreeg van beperkingen en waarbij Tietsia vereenzaming zag ontstaan. Ze heeft samen met de dochter van deze man een oplossing voor hem gezocht en gevonden.

Marleen Gerdes is verpleegkundige bij Icare en vertelde eveneens uit de praktijk. Over een patiënt in een terminale fase van het leven. Hoe deze man toch de regie behoudt ondanks dat hij niet meer zo zelfredzaam is. 

Drie innemende verhalen die de passie voor een naasten, de eigen regie, het welbevinden en de zorg voor mensen laten zien. Hoe je vanuit vrijwilligheid en professie oplossingen vindt die passen bij mensen en de omgeving.  Drie mensen die van mensen houden, anders lukt dit gewoon niet.

Daarna volgde het openbare gesprek door de zaal enkele vragen voor te leggen. Over hoe je plezier in het leven houdt, waar je zorgen over hebt en wat jezelf en met elkaar daar aan kunt doen.

Mensen maken zich zorgen over het krijgen van beperkingen; bij zichzelf of een naasten en of er dan adequate verzorging is. Omdat men zelf ook verandert is er wel begrip voor de verandering van de organisatie van zorg.

Maar kun je nog wel de juiste en belangeloze informatie vinden? Er zijn steeds meer mensen die afhaken, niet in staat zijn informatie te vinden en zelfstandig beoordelen. De informele uitwisselingen zoals tijdens een ‘zorgcaféavond’ en een ‘eigen zorgloket’ in Emmerhout zouden een goed voorbeeld kunnen zijn. Dat vraagt wel besef en eigen initiatief.

Iedereen heeft verschillende ervaringen met de zorg en dat maakt het niet makkelijker. Omdat veel in de zorg boven je eigen ‘macht’ gebeurt. Blijven hangen in een slachtofferrol van overheid en organisaties of door eigen ziekte is voor deelnemers onderling een punt van discussie. Je kunt zelf en met elkaar best meer bereiken ook al weet iemand een uitzondering. Er worden aansprekende voorbeelden genoemd. Je ontfermen over je broer, je ouders, een buurman. Dat betekent niet automatisch ‘verzorgen’, maar samen de juiste zorg vinden en het welbevinden verbeteren.
Elkaar helpen de eigen regie te nemen of houden. Sommige kunnen geholpen zijn met het stellen van doelen of door nog voor er iets met je aan de hand is, je sociale netwerk te vergroten of verdiepen. Dat kan als vrijwilliger of juist binnen de familie, een kleinkind geeft veel levensvreugd en nieuwe verdieping.

Al met al een voor velen bijzondere avond met diepgang en niet zo maar met een einde.  Er werd onder genot van een drankje nog flink doorgepraat met elkaar en met de mensen van Icare, Emmerhout, Sedna en Univé.

Ook voor Univé is dit een inspirerende avond. Openbaar met elkaar het gesprek aangaan met de leden uit Emmen en  omstreken over een belangrijke ontwikkeling. Het voorziet in een behoefte getuige de opkomst. En natuurlijk representeert dit niet al onze leden, het laat wel de diversiteit van mensen, gedachten en  verwachtingen zien. Dat op zichzelf is al leerzaam en leuk om voor te werken.

Wat kunnen wij bijdragen aan betere informatie voorziening? Informatie niet alleen gericht op individuele financiering van uitvoering van zorg, maar ook hoe of wat je zelf of met elkaar kunt doen om vooral de eigen regie te houden en jezelf sociaal blijven ontwikkelen.

De beleving van goede zorg is altijd beter wanneer deze in verbondenheid met anderen is. De verhalen uit de zaal bewijzen dat men dan beter bestand is tegen tegenslag, beperking of kwetsbaarheid, dan vanuit een individueel perspectief.

Daarom willen we onze leden en relaties in verbinding met elkaar brengen. We kunnen zoveel meer met elkaar. Daar willen we alle deelnemers van deze avond voor bedanken.