Het Zuidenveld is een traditie. Van een oorspronkelijke landbouwtentoonstelling "ter bevordering van de landbouw in Drenthe", is het uitgegroeid tot een feest voor de gehele bevolking met nog een agrarisch tintje: voor jong en oud, voor sportief en creatief.

Mede door de terugloop van de agrarische bedrijven en de strenge eisen die tegenwoordig gelden ten aanzien van dieren zijn de laatste jaren de accenten wat anders komen te liggen. Het sociale aspect, waardoor men elkaar leert kennen en waaruit buurtverenigingen zijn ontstaan is meer en meer de belangrijkste factor geworden.

Eens in de 8 jaar is Sleen de organiserende kern in het Zuidenveld. En dan laat het dorp zich van haar mooiste en beste kant zien. De keuringen van o.a. jongvee, koeien, veulens, paarden, pony's, het pony- en paardenconcours en het concours hippique worden jaarlijks georganiseerd door de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld.