Op vrijdag 20 september 2019 organiseerde Univé een landelijke actiedag, die dit jaar in het teken stond van (meer) mensen bewust maken van verkeersrisico’s.

Zo konden mensen in Gouda onveilige situaties ervaren met een virtual reality-video. Op een nieuwe en interactieve manier kennis opdoen over hoe je kunt omgaan met de risico’s die telefonie en navigatie in het verkeer met zich meebrengen. Of met de soms verrassend snelle e-bike en veranderende verkeerssituaties en -regels. Voor menig deelnemer een leuke en vooral leerzame ervaring.

In hoeverre de kennis over verkeersregels nog actueel was konden deelnemers tijdens een verkeersquiz testen.

Binnen de coöperatie zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar kunnen bijdragen aan meer veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.