Met ‘fiets tegen diabetes’ op 29 juni 2019 in Harderwijk bieden we je een sportieve en grensverleggende uitdaging. Je kunt deze individueel aangaan en als team. Jij bent het die samen met alle andere deelnemers ‘fiets tegen diabetes’ tot een bijzondere ervaring en een succesvol evenement maakt.

Deelnemen aan Fiets tegen Diabetes is niet het rijden van een wedstrijd. Het is ook niet het zo snel als mogelijk rijden van een toertocht. Het doel is hoofdzakelijk in beweging zijn en door te fietsen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen Diabetes.

Actief zoeken naar sponsoring
Van deelnemende teams/deelnemers wordt daarom verwacht dat zij zich inzetten om hun actie te laten sponsoren om zoveel mogelijk extra geld bijeen te brengen voor het doel van Fiets tegen Diabetes. Via de beheerpagina kunnen familie, vrienden, kennissen en anderen uitnodigd worden om je actie te sponsoren.

Stichting Fiets tegen Diabetes gelooft in het nut en belang van samen
organiseren en zelf actief meedoen aan specifieke en herkenbare evenementen die relatie hebben met diabetes. Het samen organiseren en meedoen draagt bij aan gevoelens van (h-)erkenning, saamhorigheid, verbondenheid en zelf iets kunnen doen. Daarnaast denken we dat het bijdraagt aan het geloof in eigen kunnen en mogelijkheden om grenzen te verleggen bij jezelf en voor anderen met diabetes en hun naastbetrokkenen.

Kijk voor meer informatie: https://fietstegendiabetes.nl

Univé is een coöperatie en lokaal actief. Zij ondersteunt zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven. Eén daarvan is Fiets tegen Diabetes.