Direct contact met de klanten, dat is niet alleen onze kracht, het is ook onze passie. Dan weet je wat er speelt en ken je de dilemma’s die er zijn rondom gezond eten zijn. We leren van en met elkaar en kunnen zo werken naar een steeds gezonder assortiment en inspirerende voorlichting. Met deze kennis over de behoefte en wensen van klanten geeft Coop supermarkt Groningen Lubbers invulling aan haar bijdrage aan een gezond en plezierig leven van iedereen; lokale betrokkenheid, bevorderen van een gezonde levensstijl, duurzaam inkopen, verlagen van de milieu-impact, goed werkgeverschap.

De samenleving laten zien dat je samen het verschil kunt maken. En bij Coop is dat heel letterlijk zo. Een coöperatie die niet uit is op eigen voordeel, maar vooral op dat van de klanten en de 900.000 leden. Vroeger zat de meerwaarde vooral in financieel voordeel, tegenwoordig zit deze veel meer in het bieden van sociaal-maatschappelijk voordeel. De winst wordt niet uitgekeerd, maar blijft in de organisatie. Hierdoor is er meer oog voor de lange termijn en kunnen duurzamere keuzes gemaakt worden.

Leden van Coop hebben allemaal een Coop-kaart en profiteren daarmee niet alleen van extra voordelen, ze kunnen ook meedenken en –beslissen via het luister- of winkelpanel, deelnemen aan tafelgesprekken en themabijeenkomsten.

De kracht van samen
Omdat de visie en werking van Coop volledig aansluiten bij die van ons, is Univé partner van Coop en kunnen Coop klantenkaarthouders profiteren van collectief ledenvoordeel en extra pakket kortingen op Univé verzekeringen.
Voor meer informatie klik je hier>>Groningen Lubbers
Paterwoldseweg 68-70
9726 BG Groningen
Telefoon: 050-3187200
Email: Lubbers.Groningen@coop.nl