Dat is wat Lourens Broere in 1986 dreef toen een oom, die bestuurslid was bij een Onderlinge in de Krimpenerwaard, hem attendeerde op de vacature bij de Federatie Onderlinge Verzekeraars(F.O.V.). Dat is echt iets voor jou, zei hij.

En dat bleek inderdaad zo te zijn. Hij werd aangenomen als stafmedewerker/jurist. Hij bracht zijn verzekeringen vanaf dat moment
onder bij de dichtstbijzijnde onderlinge t.w. De Eendracht in Houten.

Enige jaren later werd hij gevraagd zitting te nemen in het bestuur van De Eendracht.
Zo bleef hij jarenlang betrokken. Ook als voorzitter. En met veel plezier. De betrokkenheid onder de leden was groot. Bijna iedereen kende elkaar en de feestjes en de borrels na afloop van de ledenvergaderingen, in restaurant de Engel
in het oude dorp van Houten, en andere
regionale locaties waren reuze gezellig.

Die betrokkenheid veranderde. Levens werden drukker. Niet veel jongeren waren nog geïnteresseerd in bestuursfuncties.

Maar de veranderende tijd bracht ook ander beleid met zich mee. Bedrijfseconomisch was het belangrijk om  een fusie aan te gaan met Univé Leerbroek.

Zijn werk als bestuursvoorzitter werd in 1995 beëindigd toen de functie niet meer te combineren was met zijn baan als van secretaris van de Ombudsman Verzekeringen, maar ook in de jaren erna bleef hij terugkomen op diverse plekken binnen de Onderlinge. Zelfs nu nog, na zijn pensionering, binnen de ledenraad.

Het blijft leuk om te kijken hoe we het goede, de kracht van de Onderlinge, kunnen behouden en een vertaalslag te maken naar deze tijd.