Het sociale klimaat en de communicatie mogelijkheden zijn voor steeds meer mensen onbegrensd geworden. Dat is natuurlijk heel erg fijn. 

Maar tegelijk raken we gewend aan het over en weer poneren van meningen, direct reageren op elkaar en het lijkt erop, bij voorkeur met een andere opvatting. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe online gewoonten binnen de zogenaamde social media. Daar lijken een open dialoog en elkaar in je waarde laten heel erg ingewikkeld geworden.

Een openbaar gesprek over de toekomst van onze Coöperatie en 'samen waarborgen wat je dierbaar is'.  Waar je zelf en iedereen wijzer van willen worden, vraagt een zorgvuldigheid naar en voor elkaar. En dat willen we voor alle vormen van activiteiten on- en offline waarborgen. Je persoonlijke intenties en perspectief zichtbaar maken, openbaar en veilig voor iedereen. Dus zonder:
  • dat je prooi van een ander of derden wordt, ook niet van ons
  • dat het om persoonlijke profilering, rol, functie of relatie gaat
  • dat dit een wedstrijd in diversiteit of uitersten van meningen wordt
  • dat je een ander zou moeten overtuigen van een bepaald standpunt.

We willen werken aan open en waardevolle dialoog voor iedereen en dat lukt het best door strikt vast te houden aan deze randvoorwaarden en waarborgen dat niemand hierdoor benadeeld wordt.

Jij als deelnemer bent hier doende met de ideeën van anderen en omgekeerd. Dat opent mogelijk nieuwe wegen, genereert energie en inspiratie. Jouw bijdrage gaat voorbij aan een mening of voornemen, die komen toch wel.