Deze vraag stond centraal op een bijzondere avond op 3 oktober 2019 bij V.V. d'Olde Veste over de werking en waarde van vrijwilligerswerk in Steenwijk.  Een kennisuitwisseling op initiatief van enkele leden.

Veel  mensen en organisaties zijn afhankelijk van vrijwilligers, maar hebben in toenemende mate moeite deze mensen te vinden en te binden. Wat kunnen we van elkaar leren om dit toch voor elkaar te krijgen?

Peter Bandringa is beheerder van het Vrijwilliger Informatie Punt Steenwijkerland en legde helder uit hoe het VIP!  informatie, advies en ondersteuning geeft aan mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen en organisaties die vrijwilligers zoeken. 

 

Op de website kun je vacatures, het aanbod van vrijwilligers en informatie over trainingen vinden. https://www.vipsteenwijkerland.nl/


Natuurlijk kun je de vrijwillige inzet van mensen als een economische waarde voor de samenleving zien. Maar Jeroen Loeffen, initiatiefnemer van Coloci, wilde vanavond vooral ingaan op de individuele beweegredenen van mensen en het belang van organisaties om deze waarden centraal te stellen.   

Een kort vooronderzoekje naar de aanwezige verenigingen leerde dat bijna geen enkele organisatie een persoonlijke motivatie benoemt in de online informatie over de club. De EHBO Vereniging vertelt over cursussen, de voetbalclub over de teams, trainingen, wedstrijden en resultaten en zo meer. Zwemclub ’t Tolhekke komt het meest in de buurt. Daar 'liggen gezelligheid en sportiviteit in een zwembad'. Een boodschap die laat zien dat de club wil voorzien een duidelijke behoefte van de sporters en van begeleidende vrijwilligers.

Een EHBO-er, kan het verschil maken tussen leven en dood.  Wat zou het zijn als je die vaardigheid bezit ook betekent dat je zelf niet in paniek raakt wanneer iemand in je nabijheid hulp nodig heeft? Je kunt het trauma bij jezelf voorkomen en daarbij is het fijn om een ander te kunnen helpen. Dit is een perspectief of motief wat ‘onder de huid wel leeft’ maar nu nog ‘onbenut’ is, niet gedeeld wordt. Het zette de deelnemers aan het denken.

Hierna werd aan iedereen gevraagd naar wat dan de vrijwillige inzet zo plezierig maakt. ‘Binding met de club, met z’n allen voetballen, samen, andere mensen helpen ontwikkelen en daarvan zelf ook weer leren, het maakt me blij als het allemaal lukt’.

Als vanzelf ging deze positieve gedachten over in de tweede vraag; wanneer lukt het niet, wat gaat er dan niet goed? ‘Het is moeilijk om anderen te vragen, altijd dezelfde, vrijwillig is niet vrijblijvend, gebrek aan verantwoordelijkheid, als werkgever delegeer ik makkelijk als vrijwilliger, kan ik het wel, hoe groot is die taak, steeds meer verantwoording, regels en regelgeving.

Wat kun je zelf of samen doen om die negatieve beleving weer om te buigen naar een positieve?
'Afstappen van het consumentisme, beter uitleggen waarom je iets doet, wat de rollen zijn, nieuwe leden uitleggen wat er moet gebeuren en wat hun dat brengt en meer'. 

Heel praktisch en constructief is het voorbeeld van Muziekvereniging VCE Westerveld die taken opgeknipt en functies binnen de vereniging gesplits heeft. Het vraagt natuurlijk een visie en even wat meer werk, maar uiteindelijk wordt ‘vele handen maken licht werk’ bewaarheid. Daarbij delen meer mensen het plezier van de persoonlijke bijdrage en dat van de ander. En is er door al deze gedeelde betrokkenheid meer perspectief op verbinding met de samenleving.

De avond is georganiseerd op initiatief van de Ledenraad van Univé, ook een vereniging in ontwikkeling. Die leerde samen met de aanwezige vertegenwoordiger van de Gemeente Steenwijk, dat er nagedacht moet worden over de uitwerking van de almaar toenemende regelgeving. Veelal bedoeld om risico’s te beperken en verantwoording een plaats te geven, maar die uiteindelijk de club zo ver inperkt dat het vrijwilligers afhoudt en het voortbestaan bedreigt. Beide organisaties zetten stappen om hulp te bieden. Deze avond is er een voorbeeld van.

Omdat het niet alleen ten koste gaat van een vermeende economische waarde, maar vooral ten koste van het plezier, de zelfontwikkeling en het sociale netwerk wat vrijwilligerswerk voor ieder mens betekent en motiveert. 

Er is nog veel te doen. Het mooie van deze avond was dat iedereen wat van elkaar opstak. Ook in een snel veranderende samenleving is het van belang dat voor toekomstige generaties de waarde en werking van vrijwillige inzet mogelijk blijft en benut wordt. Gewoon omdat het bijdraagt aan een gezond en plezierig leven van iedereen. 

Kijk ook op www.sameninsteenwijk.nl