Wat betekent dit voor jezelf en elkaar? Hierover gingen leden op woensdag 20 maart 2019 met elkaar de dialoog aan in Kulturhus de Spil in Nieuwleusen. Een bijeenkomst met bijzondere bijdragen van leden.

Na een welkom en buffet werd een rondleiding verzorgd door het Kulturhus de Spil. Een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Nieuwleusen met activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel. 

Door te zien en te ervaren hoe dynamisch het gebouw wordt gebruikt, werd dit zowel zichtbaar als voelbaar. Zo stond er ’s avonds nog een lange wachtrij mensen voor het stemlokaal van de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Daarna namen de leden onder leiding van Jeroen Loeffen deel aan een workshop: “Univé en gemeenschappen”, waar een gezond en plezierig leven voor iedereen” centraal stond. Want het leven draait om een gezond en plezierig leven, ook als er beperkingen zijn van welke aard dan ook. En dat lukt met elkaar beter dan alleen. Univé wil met en voor haar leden samen zekerheid organiseren en kijken wat dit voor haar leden betekent.

In groepen werden 3 vragen besproken. De deelnemers kregen 5 minuten per vraag om dit met elkaar te bespreken, daarna werden uitkomsten met elkaar gedeeld.

De eerste vraag was: 'Wat houdt een gezond en plezierig leven voor jezelf nu eigenlijk? Wat houdt dat in?' Thema's die de leden belangrijk vonden waren: tijd delen met familie, dierbare mensen, match privé en zakelijk, geen financiële zorgen, gezondheid, kunnen doen wat je wilt, veiligheid, ontdekken, plannen maken per leeftijdsfase en ontspanning.Daarna werd nagedacht over de vraag: Waarom lukt een gezond en plezierig leven soms niet, welke factoren spelen hier mee?
Het bleek dat er veel verschillende redenen kunnen zijn zoals: het maken van verkeerde keuzes, het karakter dat je hebt, ben je optimistisch of zie je veel beren op de weg. Maar ook (keuze)stress, de omgeving waar je opgroeit en gebrek aan tijd zijn factoren waarom het soms even niet lukt. En soms overkomen je ook gewoon dingen waar je geen invloed op hebt en heb je gewoon pech zoals ongewenste werkloosheid, ziekte en lichamelijke beperkingen.

Ook ontevredenheid kwam aan bod, een deelnemer merkte op dat er veel ontevredenheid te horen is in zijn omgeving, maar dat er vaak vergeten wordt om na stil te staan bij wat je allemaal wel hebt en mag ervaren en wat een rijkdom dat eigenlijk is.

 

De laatste vraag ging over: Wat is er nodig om een gezond en plezierig leven te hebben en hoe zou je een ander daarbij kunnen helpen?
Wat vooral naar voren kwam is dat je het met elkaar moet doen in de breedste zin van het woord, terug naar de basis van het bestaan was een begrip waar iedereen zich in kon vinden. Dit houdt in dat je elkaar helpt en stimuleert, luistert en aandacht hebt voor elkaar, je kennis en netwerk met elkaar deelt, open staat en respect hebt voor elkaar, verantwoordelijkheid neemt, tijd niet ziet als iets wat te kort is, maar tijd vrij maakt voor wat je belangrijk vindt en je handen uit de mouwen steekt.Geïnspireerd door elkaar en nog lang niet uitgepraat, vatte voorzitter van het directieteam van Unive Stad en Land Pieter-Jan Varekamp de workshop samen dat een gezond en plezierig leven voor iedereen een onderwerp is dat nooit af is en relevant is voor en met elkaar en de samenleving. Als Univé vinden we het belangrijk dat we er alles aan doen om er op belangrijke momenten zowel bij voor- en tegenspoed in je leven er voor en met elkaar te zijn.