5 juni 2020


De tegenslagen als gevolg van het coronavirus laten geen mens onberoerd. Ieder op een eigen manier en niemand wordt ontzien. Tegelijk laten veel mensen hun veerkracht zien door mooie acties om een ander te ondersteunen en de samenleving gaande te houden.

Mensen leren tegenspoed voorkomen en schade beperken, dat is waar Univé voor gaat. Samen, dichtbij en doen. Voor de tijd dat het duurt vullen we dat nu anders in. Zoals even geen ledenbijeenkomsten in onze regio om van elkaar en van andere leden iets op te steken.

Bij het vinden van nieuwe inzichten, delen van ervaringen en oplossingen kan een opendialoog online dan uitkomst bieden. Geen debat of discussie, maar samen verder komen. Daarbij worden we geholpen om zorgvuldig naar en voor elkaar te zijn. Dit lijkt eenvoudig en dat is het ook, maar voor velen op internet is dat nog nieuw.

Al doende leren we, reacties worden nooit automatisch geplaatst, privacy gevoelige informatie wordt niet gepubliceerd. Met regelmaat vatten we bijdragen samen die ons en iedereen helpen samen wijzer te worden.

Vandaag dus de eerste vraag:
Welke goede dingen zie je gebeuren? En wat maakt dit zo positief? 

9 juni: We zijn blij met de eerste reacties. 
Deze laten zien dat door de huidige omstandigheden:
  • er meer oog is voor jezelf, elkaar en saamhorigheid
  • het sociaal en economisch anders moet voor mens en natuur
  • moreel leiderschap van publieke en private organisaties nodig is
  • goed samen werken van overheid, ondernemingen, coöperaties en instellingen weer belangrijker wordt
  • mensen innovatief en creatief worden in het vinden van oplossingen

Welke goede dingen die een positieve indruk op jou gemaakt
hebben missen we nog? En waarom deze?

Deel jouw ervaringen hier>>