Dat je aangesproken wordt als mantelzorger is een effect van de manier waarop zorg in Nederland georganiseerd is. Je bent geen professionele dienstverlener en zelf niet ziek. Je voelt je geroepen voor een chronisch zieke naaste. Het overkomt je beiden en stopt meestal pas als het niet meer hoeft. Je deskundigheid wordt vooral verkregen door ervaring.

Dat is anders dan de vrijwillige of professionele (thuis)zorg, dat is iemand die ervoor kiest, ondersteuning en opleiding geniet van de organisatie op de achtergrond.

2 december
De eerste adviezen die in antwoord op deze vraag gegeven worden zijn:
  • deel je wensen met elkaar
  • neem ook tijd voor jezelf en stel je grenzen
  • deel je ervaringsdeskundigheid met andere
  • ken je positie, rechten en plichten
Vanuit jouw ervaringsdeskundigheid, wat zou jij hieraan willen toevoegen?
Welk advies zou je willen geven aan een ander die voor een naaste zorgt?

Hier kunnen we allemaal leren.