Recent is het thema mantelzorg van start gegaan op ons ledenoverleg. De eerste antwoorden op drie verschillende vragen over de beleving van een mantelzorger zijn bijzonder leerzaam.

Ze geven enigszins de voldoening aan om een naasten te kunnen verzorgen, maar bovenal de vele problemen waar men tegenaan loopt. Daarbij zijn er enkele adviezen geven hoe hier mee om te gaan. Indien je hier nog iets aan wil toevoegen, ga dan naar de betreffende vraag.

Overall leren we dat voor een naaste zorgen geen gewone vrije keuze is. Het kan jezelf en je naaste goed doen, zeker wanneer je het samen kunt accepteren en ieder in z’n waarde blijft. Dat lukt beter wanneer je een sociaal vangnet hebt of mensen in de nabijheid die je daarbij helpen.

Tevens leren we dat de naaste zorg in veel gevallen complexer wordt en dat men moeite krijgt om grenzen te stellen of in balans te blijven. Je staat er zelf en samen steeds meer alleen voor. Voor alle daagse dingen, onvoorziene verantwoordelijkheden, een eindige periode en in het contact met anderen.

14 december
De reacties laten zien wat men wil doen om een mantelzorger in de nabijheid te helpen en wat hij of zij daarbij nodig zou hebben (cursief).
  • praktische hulp – begeleiding vraag en aanbod
  • hulp bij afstemming professionals en vraagverlegenheid
  • op de naaste passen zodat mantelzorger er even uit kan – wederzijds vertrouwen
  • luisterend oor bieden en wat afleiding, ontspanning
  • begeleiding bij dementie - cursus
  • begeleiding bij regelingen en mogelijkheden – een organisatie dichtbij
  • mantelzorg makkelijker maken – middelen en commitment
Welke hulp van jou zou jij hieraan willen toevoegen en wat je daarbij nodig hebt om het te kunnen doen?