Graag doen we hier verslag over het verloop en hetgeen we van elkaar leren.

Voor velen is een dergelijk openbaar online overleg nog helemaal nieuw.
Daarom hebben we vooralsnog slechts enkele tientallen leden uitgenodigd om vrijblijvend mee te doen. Er zijn inmiddels bijna honderd unieke ‘bezoekers’ geweest waarvan er 24 een bijdrage geleverd hebben. Twee reacties konden we niet plaatsen:
  • een aanbod bleek bij navraag een zakelijk voorstel te zijn
  • de inhoud was niet zorgvuldig en respectvol naar anderen.

We hebben bewust geen 'makkelijke' vragen gesteld. Het overleg is niet bedoeld om te 'scoren' maar om daadwerkelijk wijzer te worden van elkaar.


De meeste reacties laten vooral de persoonlijke dilemma’s van mantelzorgers en hun naaste zien:

  • de verandering van onderlinge relatie, rol en de eindigheid ervan
  • de glijdende schaal van hulp bieden, zorgen voor, verzorgen en veiligheid waarborgen
  • dat je over je persoonlijke grenzen en mogelijkheden heen gaat
  • de verwachting of het beroep dat door de overheid/samenleving en zorgorganisaties op je gedaan wordt
  • de soms ingewikkelde regels en gebrek aan samenwerking van deze partijen.


En welke hulp je dan kunt gebruiken:

  • leren accepteren dat dit op je levenspad komt en hoe je dan jezelf kunt blijven
  • een ‘mantelsteunnetwerk’ in je nabijheid zonder een zakelijk belang; familie, buren, vrienden, lokale vereniging.


Medio februari vervolgen we het overleg en richten we ons op het idee van een lokaal 'mantelsteunnetwerk' in plaats van van één mantelzorger.
En over de verhouding tussen informele en formele zorgverlening.

We zullen dan ook voor het eerste grotere groepen leden uitnodigen.