Het openbare ledenoverleg van Univé Noord-Nederland over het thema mantelzorg stond de aflopen weken vooral in het teken van persoonlijke ervaringen en behoeften.

Wat als het ook jou overkomt, wie staat je dan bij en wat heb je nodig? Wat kunnen anderen voor je doen? En bovenal hoe kun je jezelf blijven, ook voor de naaste die jij helpt?

We leerden dat goede professionele zorg van groot belang is en blijft. Er is veel aanbod van diensten maar deze voorzien niet in een diepere behoefte naar bijvoorbeeld een gewenste intimiteit van een naaste helpen of steunen. Dat blijf je liever zelf doen of door een andere naaste. Mits je daar niet alleen in komt te staan. Een ‘mantelsteunnetwerk' dichtbij, voor als de dag daar is, met raad en daad.

Als een regionale coöperatieve vereniging zijn we samen met iets meer dan 160 duizend leden in Noord-Nederland. Vanuit vijftien locaties in onze regio ondersteunen 170 medewerkers ons met het organiseren van zekerheid door vooral in te zetten om met elkaar leren tegenspoed voorkomen en schade beperken. Dat lijkt vaak slechts een zakelijke afspraak, maar als je iets overkomt dan blijkt het toch wat meer te zijn. Dan is het ook heel fijn dat we allemaal van hier en dichtbij zijn.

De persoonlijke impact van zorg voor een naaste is al jaren een belangrijk onderwerp in alle lokale activiteiten en diensten. Vanuit de gedachte van een regionale ledenvereniging zonder winstoogmerk, zouden we morgen meer met
en voor elkaar kunnen doen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de informele zorg en het welzijn van onze leden. Al doende kunnen we nog meer van elkaar leren.

Daarom willen we al onze leden en partners uit de regio oproepen met ideeën
te komen. 

15 maart 2022

Voorgaande vragen stelden we aan tientallen mensen. Deze laatste vraag hebben we zonder veel uitleg gemaild aan enkele duizenden leden. We kunnen zien dat iets meer dan 400 leden nu kennis hebben genomen van de dialoog. Niet alleen van deze vraag, maar ook doorgeklikt hebben naar bijna alle andere vragen en daarbij ook nog nieuwe antwoorden hebben gegeven.

Aan de antwoorden op deze vraag kunnen we opmaken dat deelnemers vanuit hun persoonlijke ervaring met ideeën voor verbetering of vernieuwing van mantelzorg komen. En waarin ze een rol voor de Univé organisatie weggelegd zien. Organiseer:

  • ervaringsdeskundige contacten
  • preventieve leerbijeenkomsten
  • school voor welzijn, in het bijzonder wanneer er beperkingen zijn
  • beter maatwerk van professionele zorg
  • telefooncirkel
  • welzijnsmaatjes
  • belangenbehartiging, mantelzorgers een stem geven

Een antwoord konden we niet plaatsen omdat het slechts een link naar een site voor aanprijzing van nieuw te bouwen woningen voor senioren was.

Welke idee zou jij hier nog aan toe willen voegen?