Tijdens het dialoogthema Mantelzorg stonden de betekenis, werking en toekomst van Mantelzorg centraal. Wat we van elkaar kunnen leren en welke rol Univé zou kunnen spelen bij de bewustwording, ondersteuning en vernieuwing van de zorg.

De bijdragen van de deelnemende leden leverde de volgende aandachtspunten voor Univé op. Stimuleer of organiseer:
  • ervaringsdeskundige contacten
  • preventieve leerbijeenkomsten
  • een school voor welzijn, in het bijzonder wanneer er beperkingen zijn
  • beter maatwerk van professionele zorg
  • telefooncirkel
  • welzijnsmaatjes
  • belangenbehartiging, mantelzorgers een stem geven
De gehele dialoog kun je inzien op deze site en wanneer je nog iets wil toevoegen zien je bijdrage graag tegemoet.

De openbaarheid van kennisdelen zorgt ervoor dat iedereen die hierin geïnteresseerd is hier ook geïnspireerd raken en wijzer van kan worden.

De vragen die we stelde waren niet gemakkelijk, ze waren duidelijk bedoeld voor mensen met enige ervaringskennis. We zijn dankbaar voor alle bijdragen en de zorgvuldigheid ervan. Hier komen we samen verder mee.